Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Zoals bekend had KBN een aantal fundamentele bezwaren tegen de benaming en de opzet van het huidige Binnenvaart Emissie Label. Het voldoet niet aan alle afspraken die we daar in de Green Deal over hadden gemaakt. Met name een label voor de emissie per ton kilometer, voor verlader van belang, ontbrak nog. Ook is het geen echt scheepslabel, maar een label voor de motoren. Wij hebben TNO gevraagd naar het huidige label te kijken en die komen tot dezelfde conclusies. 

KBN heeft de opzet van het convenant daarom aangevuld. Het idee voor een label komt uit de Green Deal en daar worden voorwaarden genoemd waar het aan moet gaan voldoen.

“Bruikbaar voor;

  • Het erkennen van aangepaste motoren die voldoen aan de CCR II en Stage V emissienorm;
  • Toekenning op lokaal niveau van voordelen aan schepen met een betere emissieprestatie;
  • Het sluiten van vervoersovereenkomsten;
  • Financiering door banken en andere financieringsinstellingen;
  • Monitoring van de stand van zaken van de emissies in de binnenvaart.”

Die doelstellingen hebben we in het convenant opgenomen.

Splitsen convenant
Onze praktische oplossing is dat we het convenant nu splitsen in een convenant over de toepassing van het huidige SAB (motor)emissielabel, dat ons inziens dan ook motor-emissie label moet gaan heten, en een convenant over het verder ontwikkelen van een echt binnenvaartscheepslabel met een TNO o.i.d. en de sector.

We gebruiken in het convenant nadrukkelijk en om het verschil duidelijk te maken de term labelsysteem voor binnenvaartschepen uit de Green Deal, dus met de toevoeging schepen, voor het verder ontwikkelen van het label. Voor de huidige term Binnenvaart Emissie Label (SAB) gebruiken we de term Binnenvaart Motor-emissie Label dus met de toevoeging motor.

We denken dat deze opzet van het convenant beter uit te leggen is. Ook voor andere stakeholders zoals verladers en havens is het zo duidelijker wat het huidige label wel en niet is en waar we nog aan gaan werken. We hebben die partijen deze versie voorgelegd en zijn in afwachting van hun reacties. We schatten in dat de minister er op deze manier blij mee is en dat we het op korte termijn kunnen afronden en ondertekenen. 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.