Techniek & Regelgeving

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Samen naar een toekomstbestendige binnenvaartvloot die veilig op de Europese waterwegen vaart. Binnenvaartschepen moeten aan talrijke technische eisen voldoen om de veiligheid van de schepen, de bemanning en het milieu te waarborgen. Deze voorschriften dragen bij aan een betrouwbare en duurzame binnenvaartsector. De binnenvaartsector is beschermd en moet zich houden aan verschillende verdragen en collectieve voorwaarden.

Techniek
Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) speelt een belangrijke rol in de totstandkoming en interpretatie van veel van technische voorschriften. Het is de visie van KBN dat technische voorschriften innovatie binnen de sector moeten faciliteren, terwijl de impact van regelgeving op bestaande schepen niet veronachtzaamd wordt. De nut en noodzaak van regelgeving moet altijd duidelijk zijn om draagvlak en naleving te verzekeren.

Regelgeving
De juridische aspecten van de binnenvaart zijn eveneens complex en veelzijdig. Er bestaan diverse internationale verdragen die ervoor zorgen dat het vervoer van goederen en personen op de binnenwateren soepel verloopt. Deze verdragen vormen de basis voor een consistente en rechtvaardige regelgeving binnen de sector, waardoor zowel nationale als internationale vaarroutes efficiënt kunnen worden benut.

Met dit dossier biedt KBN een overzicht van de belangrijkste technische en juridische aspecten binnen de binnenvaart, en hoe deze bijdragen aan een innovatieve en veilige toekomst voor de sector.

Belangrijk binnen techniek & regelgeving

Overgangsbepalingen

Overgangsbepalingen in de binnenvaart voor de technische voorschriften zijn regels die de overgang van oude naar nieuwe technische eisen reguleren. Ze zijn bedoeld om scheepseigenaren en andere belanghebbenden tijd te geven om zich aan te passen aan nieuwe regelgeving.

Technische Voorschriften

Technische voorschriften zijn minimale veiligheidsvoorschriften waaraan schepen moeten voldoen. De technische voorschriften worden om de twee jaar bijgewerkt om binnenvaartontwikkelingen en innovaties te faciliteren.

Verdragen en voorwaarden

De juridische kant van de binnenvaart is complex. Internationale verdragen spelen een cruciale rol bij het waarborgen van ongehinderd goederen- en personenvervoer. Daarnaast bestaan er verschillende standaardvoorwaarden die breed worden toegepast.

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersoon

Leendert Korvink

Beleidsadviseur Techniek & Vergroening

Laatste berichten

Inzet KBN: overgangsbepalingen en hardheidsclausule

De technische voorschriften voor binnenschepen zijn omvangrijk, gedetailleerd en complex. Deze regelgeving wordt iedere twee jaar aangepast om ontwikkelingen en om innovaties in de binnenvaart te faciliteren. Voor bestaande schepen kan dit echter in potentie…

31 augustus 2023

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.