Regie op eigen data

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) ziet de urgentie van het dossier digitalisering en heeft een toekomstperspectief geschreven om richting te geven aan digitale ambities. Tot de speerpunten behoren: het nemen van regie bij de ontwikkelingen (niet over, maar mét de binnenvaart), het innemen van duidelijke standpunten over data-eigenaarschap en –security, maar ook kennisontwikkeling voor leden.

Voor de toekomst van de binnenvaart is van essentieel belang dat de sector een actieve rol inneemt. Niet alleen de ontwikkelingen volgen, maar zelf de regie nemen en gebruik maken van nieuwe mogelijkheden van andere organisaties.

Informatie regie op eigen data

Dataverkeer

In de binnenvaart komen verschillende vormen van digitaal dataverkeer, systemen en apps bij elkaar. Om structuur en overzicht te brengen in de soorten dataverkeer waar een binnenvaartondernemer mee te maken heeft, richt het toekomstperspectief van KBN zich op een aantal specifieke processen  waar data op bepaalde knooppunten wordt gedeeld tussen een binnenvaartondernemer en andere organisaties ten behoeve van een optimale reis van een binnenvaartondernemer. Dit sluit ook naadloos aan bij de visie van KBN op digitalisering.

De binnenvaartsector wordt duurzaam en integraal gepositioneerd binnen de digitale transitie van logistiek en mobiliteit. We werken toe naar gestandaardiseerde en geharmoniseerde oplossingen voor zowel lading, schip als (slimme) infrastructuur. Er is een Europese scope en nationale oplossingen zijn bij voorkeur aangehaakt op Europese processen en afspraken.

Inzet op processen

De specifieke processen waar KBN op inzet zijn:

  • Scheepsbesturing
  • Maritieme diensten en faciliteiten
  • Vaarwegprocessen
  • Zee- en binnenhavenprocessen
  • Logistieke processen
  • Omgevings- en administratieve processen.

Voor deze verschillende processen zullen verschillende actieprogramma’s opgesteld moeten gaan worden om meer bewustwording bij leden en stakeholders te creëren, samenwerkingen aan te gaan, kennisontwikkeling te vergroten en te delen en aansluiting te vinden voor mogelijke financiering  bij programma’s van de overheid, zoals het Nationaal Groeifonds of Digitale Infrastructuur Logistiek.

KBN wil aanhaken en gesprekspartner zijn voor alle digitaliseringsonderwerpen in de logistieke sector die bijdrage aan een zo optimaal mogelijke reis voor de binnenvaartondernemer.

Samenwerkingen

Digitalisering is een omvangrijk thema en geen eenvoudig proces. Er moet veel gebeuren en bovendien kan dit niet allemaal tegelijk. Hiervoor is kennis, het netwerk, samenwerking en zijn er middelen nodig. Samen met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft KBN een voorschot genomen en is er met elkaar een actieprogramma ontwikkeld voor de zee- en binnenhavenprocessen.

Hierbij wordt ingezet op thema’s zoals

  • Inning havengelden
  • Wacht- en ligplaatsmanagement
  • Assetmanagement en veiligheid
  • Toezicht en handhaving.

De NVB is vanuit hun Strategische Agenda ook enkele jaren actief bezig met het thema digitalisering. De binnenhavens en binnenvaart kunnen niet zonder elkaar rondom de havenprocessen. Samen richting geven en instrumenten ontwikkelen is daarin een logische keuze.  

Het toekomstperspectief van KBN is een startpunt waar kansen liggen, prioriteiten moeten worden gesteld en acties moeten worden uitgerold. De komende jaren zet KBN met dit perspectief digitalisering voor de binnenvaart op de kaart.

“De binnenvaart neemt de regie op eigen data!”

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersoon

Frank Reijerse

Beleidsadviseur Containers, Logistiek & Digitalisering

Laatste berichten

KBN ontwikkelt toekomstperspectief voor digitalisering

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo. Digitale innovaties zijn inmiddels niet meer weg te denken in de moderne manier van werken en communiceren, zowel aan boord als met partijen rondom ons heen. De ontwikkelingen staan echter niet stil.…

23 maart 2023

2023: Ondernemen in onzekerheid

Door tal van ontwikkelingen zoals inflatie, stijgende prijzen en beschikbaarheid van gasolie, stijgende loonkosten is ondernemen in de binnenvaart ook in 2023 met een groot aantal onzekerheden omgeven. In de troonrede werd uitgebreid stilgestaan bij de…

22 september 2022

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.