Gevaarlijke Stoffen

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Voor onze ledengroep Tankvaart, en in mindere mate voor de ledengroepen Droge Lading en Containervaart, is het vervoer van gevaarlijke stoffen een dagelijkse bezigheid. Aan dit vervoer zijn veel regels verbonden. Dat is belangrijk, om te borgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen veilig plaats kan vinden.

Onder de vlag van het IWT Platform zet
Koninklijke Binnenvaart Nederalnd zich, namens EBU en ESO, actief in om invloed uit te oefenen op de wetgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADN). Op deze wijze zorgen wj er voor dat het vervoer van deze gevaarlijke  stoffen praktisch, werkbaar en uitvoerbaar.

Informatie gevaarlijke stoffen

ADN 

Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn veel regels gesteld. Dat is belangrijk, om te borgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen veilig plaats kan vinden.

De regelgeving van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren is ondergebracht in het internationale verdrag ‘ADN’, dat door 18 Europese landen is ondertekend.

In Nederland is het ADN verankerd onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en hiermee opgenomen in nationale wetgeving. Het ADN wordt internationaal vastgesteld en wordt elke twee jaar gewijzigd.

Proactieve bijdrage
Twee keer per jaar vinden bij het UNECE in Genève de vergaderingen plaats van het ADN Safety Committee, waar wijzigingen aan het ADN worden besproken. Het is belangrijk om het verdrag te blijven actualiseren en bij te schaven. Alleen de genoemde 18 landen hebben stemrecht.

De internationale vertegenwoordiging van zowel vervoerders als verladers, evenals de Klassebureaus zitten aan tafel in Genève, weliswaar zonder stemrecht, maar wel met inbreng van en ter verdediging van de belangen van onze leden voor het vervoer in de praktijk.

Onder de vlag van het IWT Platform zit Koninklijke Binnenvaart Nederland hier namens EBU (European Barge Union) en ESO (European Skippers' Organisation) aan tafel.

Cyclus van (inter-) nationale overlegstructuur

Om de branche goed te vertegenwoordigen is de feedback van onze leden heel belangrijk. De voorstellen die al op de agenda van Genève staan, maar ook de voorstellen die we als sector zelf maken, worden besproken in het vooroverleg van de halfjaarlijkse gevaarlijke stoffenvergadering met de leden van KBN. Na deze afstemming vindt er de Nationale ADN Voorbespreking plaats, waarbij met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt afgestemd. 
 
Vervolgens vindt er op internationaal niveau overleg plaats vanuit de EBU/ESO leden, waarna de branchevertegenwoordigers goed voorbereid op pad gaan naar Genève. Dit betekent discussie op inhoudelijke kennis, afstemming met verschillende partijen en lobby.

Soms moet je je gelijk zien te halen over een periode van twee jaar en blij zijn dat een onderwerp nog op de agenda staat. Het is de weg van de lange adem! 

Oproep
Oproep aan alle leden in de droge lading, containervaart en/of tankvaart om een bijdrage te leveren aan de halfjaarlijkse gevaarlijke stoffenvergadering. Uw feedback, uw input, uw betrokkenheid is zo essentieel om goed beslagen ten ijs te komen in Genève!

Samenwerken

Het is belangrijk dat wij binnen de delegatie, waarmee we bij de vergadering zijn, duidelijk ons standpunt naar voren kunnen brengen en kunnen verdedigen. Op deze manier is het mogelijk om voor de gehele sector te voorkomen dat voorschriften onpraktisch worden, maatregelen extra geld gaan kosten en de praktijk onuitvoerbaar wordt waardoor het vervoer van gevaarlijke stoffen moeilijker wordt gemaakt.

Er kunnen besluiten genomen worden, die een ADN-Reglement onnodig ingewikkeld en haast onwerkbaar maken. Daarnaast is het belangrijk dat het ADN goed leesbaar en eenduidig is. Uiteraard zijn goede opleidingen en examens hierbij van groot belang.

Om de belangen voor de binnenvaart goed te behartigen, is afstemming met derden noodzakelijk. Naast genoemde lobby moet ook geschakeld worden met externe experts. De kracht om doelen te bereiken zit in een combinatie van de juiste kennis, het enthousiasme om iets over te brengen en draagvlak.

 

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersonen

Maurits van der Linde

Beleidsadviseur Veiligheid & Gevaarlijke Stoffen / Secretaris Tankvaart

Ton Wingelaar

Beleidsadviseur Gevaarlijke Stoffen & Veiligheid / CDNI

Laatste berichten

KBN lanceert meldpunt varend ontgassen

Vanaf 1 juli 2024 werd in Nederland gestart met het gefaseerd invoeren van een ontgasverbod. Dit is van invloed op het werk van de sector, met eventueel onduidelijkheden of fouten tot gevolg. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) wil graag een vinger aan de…

02 juli 2024

KBN verheugd met verbod op varend ontgassen per 1 juli 2024

Minister Harbers heeft vandaag de Tweede Kamer middels een kamerbrief laten weten dat het verbod op varend ontgassen in werking zal treden vanaf 1 juli 2024. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is verheugd dat er nu duidelijkheid is over een concrete datum…

17 mei 2023

KBN benadrukt belang invoer verbod op varend ontgassen

Dinsdag 7 maart stond het Rondetafelgesprek varend ontgassen in de Tweede Kamer op het programma. Dit gesprek was aangevraagd door Kamerleden om over meer informatie te beschikken over dit onderwerp. Kamerleden van VVD, GroenLinks, CDA en D66 stelde aan…

14 maart 2023

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.