Samen voortvarend

Werken aan de toekomst van de binnenvaart

Wij zijn Koninklijke Binnenvaart Nederland.

Dé branchevereniging voor de binnenvaart in Nederland met forse Europese impact.

Wij zijn hét orgaan dat voor alle overheden en andere organisaties de vanzelfsprekende spreekbuis is namens de branche en voor haar leden. Koninklijke Binnenvaart Nederland zet zich in voor haar verschillende ledengroepen en voor de sector in het algemeen.

Wij zijn actief op de veel verschillende dossiers, zoals verduurzaming, modal shift, digitalisering en veiligheid. Ook is er veel aandacht voor infrastructuur, de nautisch/technische dossiers en tevens is er veel focus op werkgeversbelangen en arbeidsmarkt.

Wij werken niet alleen voor, maar ook samen met leden, stakeholders en overheden aan een toekomstbestendige binnenvaart. Als dé branchevereniging van en voor de binnenvaart met onze brede achterban gebeurt dit werk op een voortvarende wijze. SAMEN VOORTVAREND!

 

Onze dossiers

Werkgeverschap

Arbeidsmarkt & Onderwijs | Arbeidsvoorwaarden | Bemanning |

Veiligheid

ARBO & Branche RIE | Gevaarlijke Stoffen | Veilig Werken

Partners al voor meerdere jaren

Image

Nieuwe editie Samen Voortvarend het magazine gepubliceerd

Met trots presenteert Koninklijke Binnenvaart Nederland alweer het derde nummer van het magazine Samen Voortvarend! De leden van KBN hebben het magazine fysiek ontvangen. In deze editie wordt de nadruk gelegd op Europese samenwerking en lobby.…

Lees verder
Image

Herijking Goederenvervoeragenda: omzetten in concrete actieagenda

Op 28 mei heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland deelgenomen aan een nieuwe werksessie met vertegenwoordigers vanuit het goederenvervoer in brede zin (binnenvaart, spoor, wegvervoer, binnenhavens, zeehavens, verladers, ministerie, Rijkswaterstaat,…

Lees verder

Onze blog

Beluister onze podcast

Onze beleidsadviseurs gaan in onze podcast in gesprek met stakeholders, ondernemers en leden. Wij praten u in de podcast bij over de lobby en actiepunten van Koninklijke Binnenvaart Nederland, regelgeving en wat er in de praktijk speelt. Van nautische techniek tot arbeidsmarkt, vergroening tot digitalisering, veiligheid tot infrastructuur en meer. 

Wij staan voor u klaar

Heeft u vragen of wilt u meer weten over een lidmaatschap bij KBN? Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar!