Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Lees meer over de stand van zaken over de strategische arbeidsmarktagenda Alle Hens aan Dek, een toekomstbestendig arbeidsmarkt voor de binnenvaart.
Lees meer...
Lees over het vertrek van Robert Kasteel als directeur van het CBRB, terugblik voorjaarsvergadering ledengroep Personenvervoer, enquête CDNI, bemanningsregeling, beroepskwalificaties...
Lees meer...
Lees over de enquête CDNI Deel A, het interview met Paul Goris en Caroline Nagtegaal, de terugkoppeling CESNI, Platina3 online sessies op 7 en 8 april
Lees meer...
CBRB Nieuwsbrief - Terugkoppeling CESNI/PT Technische Voorschriften maart 2021

Het is de missie van het CBRB om proactief betrokken te zijn bij het werken aan de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). We hebben dan ook proactief deelgenomen aan de online bijeenkomst van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT op 2 en 3 maart 2021.

Lees meer...
CBRB Binnenvaart Nieuwsbrief 2021 - 9
Lees over reizen naar NL, verkeersbesluit gebieden gemengd afmeren, Mobiliteitsalliantie, Logistieke Alliantie, Coffee & Connect, rapport arbeidsmarkt en meer...
Lees meer...
cbrb nieuwsbrief binnenvaart nummer 8 - 2021
Lees over Coffee & Connect, ministerie IenW inventariseert mogelijkheden afschalen maatregelen passagiersvaart, win toegangsbewijs Laagwater Event
Lees meer...