Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Boeien en binden hebben werkgever en werknemer samen in de hand. In deze nieuwsbrief instrumenten voor een duurzame arbeidsrelatie.

Lees meer...

Lees meer over de routekaart voor nieuwe Europese bemanningsregeling

Lees meer...

Lees meer over het vervoer van gevaarlijke stoffen en de ADN Safety Committee van 23 - 27 augustus 2021 waar het CBRB een actieve rol heeft gespeeld.

Lees meer...

Onze pensioenregeling wordt in 2025 vrijwillig, in deze nieuwsbrief meer informatie over de nieuwe pensioenregeling.

Lees meer...

Dubbeldikke uitgave met oa "Fit for 55", testen voor toegang, TVL-regeling, CVB, Meldpunt Biobrandstof, Sociale zekerheid en meer...

Lees meer...

Meer over Digital Covid Certificate en riviercruisevaart, resultaten CCR-studie, PLATINA3 event en een vacature

Lees meer...