Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Deze nieuwsbrief informeren wij u o.a. over het vaccinatiepaspoort, de versoepelingen rondom Covid-19 en de CDNI/G vergadering.
Lees meer...
In deze editie leest u het laatste nieuws rondom het inreizen van Duitsland, de ligplaatsenproblematiek op de Maasvlakte en de online Coffee&Connect
Lees meer...
In deze editie leest u meer over de inreisbeperking van Duitsland, de nieuwste geldigheidsdata van certificaten en het Centraal Overleg Vaarwegen.
Lees meer...
Lees over de boegschroefbediening, verschillende problemen in de containervaart, modal shift regeling, jaarverslag IWT Platform, CDNI enquête en meer
Lees meer...
Lees over ladingdampen bij afgeven ontgassingsinstallatie, verstoringen in zeehavens door verschuivende opening en closing times, CVB, brand aan boord en PLATINA3.
Lees meer...
Lees meer over de stand van zaken over de strategische arbeidsmarktagenda Alle Hens aan Dek, een toekomstbestendig arbeidsmarkt voor de binnenvaart.
Lees meer...