Binnenvaart brancheorganisatie

Vanaf vandaag gelden er Europa breed uniforme voorwaarden voor de verkrijging en erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart.

Lees meer...

Alle matrozen en schippers in Europa moeten vanaf 17 januari 2022 over dezelfde competenties beschikken. 

Lees meer...

Lees de terugkoppeling van de CESNI bijeenkomst op 16 en 17 november over technische voorschriften voor binnenschepen.

Lees meer...

Meer over de verplichting hernieuwbare energie, handboek instappen in de binnenvaart, verslag ADN, ADM Haven, havenbeleid en meer...

Lees meer...

 Boeien en binden hebben werkgever en werknemer samen in de hand. In deze nieuwsbrief instrumenten voor een duurzame arbeidsrelatie.

Lees meer...

Lees over uitkomsten debat steunpakketten, technische voorschriften passagiersschepen, veiligheid, overzicht stremmingen Boven-Rijn, PLATINA3 en meer...

Lees meer...