Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Terugkoppeling van werkgroep CESNI/PT Technische Voorschriften met o.a. brandstoffen laag vlampunt, mariniseren NRE-motoren, overzakbare stuurhuizen

Lees meer...

Lees meer in de KBN Nieuwsbrief over de Maritime Industry 2022, flyers over de pensioenregeling en Branche RI&E, varend ontgassen en meer...

Lees meer...

Lees meer arbospreekuur Maritime Industry 2022, congestieberaad, gewijzigde folder veilige binnenvaartpassagiersschepen, Port of Antwerp-Bruges, EICB

Lees meer...

Lees over hoe u KBN kunt bezoeken tijdens Maritime Industry 2022, programma AIS een goed ID, STAP-budget weer beschikbaar, European Barge Union en...

Lees meer...

Lees over de locatiekeuze van KBN, Branche RI&E, NOVIMOVE, VHF-kanalen Antwerpen, mobiliteit van personeel, ES-TRIN 2023 en meer...

Lees meer...

Hierbij ontvangt u de eerste Koninklijke Binnenvaart Nederland nieuwsbrief met het laatste nieuws, stand van zaken en activiteiten van KBN.

Lees meer...

Koninklijke Binnenvaart Nederland is een feit. BLN en CBRB zijn gefuseerd tot dé binnenvaartbranchevereniging van Nederland.

De komende tijd wordt er gewerkt aan de verdere vormgeving van KBN.

Het contact en communicatie blijft voorlopig, zoals u gewend bent van BLN en/of CBRB. Bij vragen verzoeken wij u voor nu contact op te nemen met de locatie of personen waarmee u bekend bent. 

Op deze website vindt u alle inhoudelijke informatie over de dossiers. Klik hier voor het verhaal van KBN. 

SAMEN VOORTVAREND

Dossier Coronavirus: informatie voor binnenvaartondernemingen

Meldpunt Biobrandstoffen

Agenda

22 aug 2022 - 26 aug 2022
ADN Safety Committee meeting
02 sept 2022 - 04 sept 2022
Wereldhavendagen
08 sept 2022
Workshop CESNI invoering elektronische documenten
09 sept 2022 - 11 sept 2022
Binnenvaartdagen