Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Lees meer over de stand van zaken over de strategische arbeidsmarktagenda Alle Hens aan Dek, een toekomstbestendig arbeidsmarkt voor de binnenvaart.
Lees meer...
cbrb nieuwsbrief binnenvaart nummer 2 - 2021
Lees over geldigheid Certificaat van Onderzoek, wat betekent de verplichte negatieve COVID-19 uitslag voor de passagiersvaart, reizen Duitsland, meldpunt biobrandstoffen...
Lees meer...
cbrb nieuwsbrief binnenvaart special Platina

Hoe kijken we naar de toekomst van de binnenvaart bij onderwerpen, zoals zero emissie, autonoom varen en klimaatbestendige infrastructuur en schepen?

Lees meer...
cbrb nieuwsbrief binnenvaart nummer 1 - 2021
Lees over resultaten onderzoek menselijke factor bij ongevallen, modelregeling arbeidsvoorwaarden, coulanceregeling havengeld, subsidieregeling....
Lees meer...
cbrb nieuwsbrief binnenvaart nummer 49 - 2020
Lees CBRB's terugblik op een roerig jaar, de laatste stand van zaken m.b.t. COVID-19, position paper van de Mobiliteitsalliantie en overig nieuws...
Lees meer...
cbrb nieuwsbrief binnenvaart nummer 48 - 2020

Lees over definitieve PVA zeeschepen met in buitenland ontsmette lading, speciale gastspreker ALV,  pensioen 2021, Sluis Weurt 31-01-2021 in bedrijf...

Lees meer...