Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Terugkoppeling van werkgroep CESNI/PT Technische Voorschriften met o.a. brandstoffen laag vlampunt, mariniseren NRE-motoren, overzakbare stuurhuizen

Lees meer...

Lees over hoe u KBN kunt bezoeken tijdens Maritime Industry 2022, programma AIS een goed ID, STAP-budget weer beschikbaar, European Barge Union en...

Lees meer...

Lees over de locatiekeuze van KBN, Branche RI&E, NOVIMOVE, VHF-kanalen Antwerpen, mobiliteit van personeel, ES-TRIN 2023 en meer...

Lees meer...

Hierbij ontvangt u de eerste Koninklijke Binnenvaart Nederland nieuwsbrief met het laatste nieuws, stand van zaken en activiteiten van KBN.

Lees meer...

Lees meer over sociale zekerheid Rijnvarenden, overzicht van financiële maatregelen, werkzaamheden sluis Weurt, Maritime Industry 2022 en meer...

Lees meer...

Lees over BLN leden stemmen voor fusie, beroepskwalificaties, passagiersvaart, onderhoudsachterstand sluizen en bruggen, CDNI, Sociale zaken en meer...

Lees meer...

Koninklijke Binnenvaart Nederland is een feit. BLN en CBRB zijn gefuseerd tot dé binnenvaartbranchevereniging van Nederland.

De komende tijd wordt er gewerkt aan de verdere vormgeving van KBN.

Het contact en communicatie blijft voorlopig, zoals u gewend bent van BLN en/of CBRB. Bij vragen verzoeken wij u voor nu contact op te nemen met de locatie of personen waarmee u bekend bent. 

Op deze website vindt u alle inhoudelijke informatie over de dossiers. Klik hier voor het verhaal van KBN. 

SAMEN VOORTVAREND

Dossier Coronavirus: informatie voor binnenvaartondernemingen

Meldpunt Biobrandstoffen