Modal Shift

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Om de toenemende filedruk op de weg te verminderen is het belangrijk dat het goederenvervoer zich verplaatst van de weg naar het water en het spoor. Deze strategie op zowel nationaal als Europees niveau, wordt ‘model shift’ genoemd. Modal-shift is de term voor het vervangen van (een deel van) het vervoer van lading over de weg door andere modaliteiten, waaronder de binnenvaart.

Modal-shift is niet alleen van betekenis om ook in de toekomst een kwalitatieve mobiliteit te kunnen waarborgen, ook voor het milieu- en klimaatopgave is het anders omgaan met en inzetten van de beschikbare modaliteiten van groot belang.

Informatie modal shift

Vervoer van weg naar water

KBN heeft als doel om het vervoer over water bij verladers te promoten en zet zich in samenwerking met andere partijen in voor subsidieregelingen.

  • Het doel van zulk soort regelingen is om transporteurs te stimuleren om hun goederen via de binnenwateren te vervoeren in plaats van over de weg. Dit draagt bij aan de vermindering van verkeersdrukte op de weg, verbeterde verkeersveiligheid en reductie van CO2-uitstoot.

Om de modal shift te kunnen realiseren stelt KBN, dat bepaalde elementen in de binnenvaart moeten worden geoptimaliseerd: een betrouwbare en toereikende infrastructuur op en rond de vaarwegen en in de (zee)havens in samenwerking met een logistieke keten die geschikt is voor het vervoer over water, is van essentieel belang om steeds meer ladingen via de waterwegen te vervoeren.

Schoonste modaliteit

Binnenvaart is de schoonste en groenste modaliteit en daarnaast is er nog voldoende plek op het water om meer goederen te vervoeren over het water. De binnenvaart kan daarmee, naast de netcongestie, ook een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van zowel de klimaat- en emissiedoelen als de mobiliteitsdoelstellingen van de overheid, maar dan moeten wel de juiste omstandigheden en financiële basis  worden gecreëerd door de overheid om meer vervoer van weg naar water te krijgen.

Het is immers in ieders belang dat modal-shift de komende jaren uitgebreid en structureel onderdeel gaat worden van de (denk)wijze waarop goederenstromen worden verplaatst. Gemeenten en provincies hebben naast het rijk een verantwoordelijkheid in het bevorderen van de modal shift. In ruimtelijk ordeningsbeleid moet worden geanticipeerd op de logistiek over het water. KBN zet zich in richting de overheden om de juiste omstandigheden te creëren om vervoer van weg naar water te krijgen. 

Modal Shift: een lokale, nationale en Europese doelstelling

KBN neemt deel aan verschillende nationale programma’s en overlegstructuren die te maken hebben met modal-shift beleid, infrastructuur en de inrichting van de logistieke keten.

KBN vindt het belangrijk dat deze programma’s zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief bekeken worden. Optimaal resultaat kan bereikt worden door centrale coördinatie van programma’s, welke vervolgens op regionaal niveau worden uitgerold.

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Laatste berichten

Minister Harbers geeft extra impuls aan modal shift

Door 5 miljoen euro van 2025 te verschuiven naar 2023 kan dit jaar twee keer zoveel lading van de weg naar de binnenvaart verplaatst worden. Koninklijke Binnenvaart Nederland is verheugd met dit initiatief. Mede op verzoek van de voorlopers van KBN is de modal…

08 juni 2023

Goedkeuring van de EU voor 22,5 miljoen euro steun aan vervoerssector

Vandaag heeft Nederland van de Europese Commissie goedkeuring gekregen om 22,5 miljoen euro te steken in een modal shift van het vrachtvervoer. Het geld is bedoeld om transporteurs te stimuleren hun goederen via de binnenwateren en het spoor te vervoeren in…

20 december 2022

Pilot in Limburg; meer over water (Modal Shift)

In Limburg is er een pilot gestart om het vrachtwagenverkeer te reduceren en deze goederen vaker te vervoeren per schip. Één schip vervangt zo'n 50 tot 70 chauffeurs. Dat is niet het enige voordeel, vervoer per schip zorgt ook voor minder…

08 november 2022

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.