Logistiek & Markt

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Het dossier Logistiek & Markt omvat een uitgebreid scala aan aspecten, want logistiek is veel meer dan alleen het fysieke transport van goederen van de ene naar de andere locatie via binnenvaartschepen. Het is een allesomvattende term die betrekking heeft op het volledige proces van het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van een naadloze stroom van goederen, vanaf het allereerste stadium tot aan de eindbestemming. Dit complete logistieke ketenbeheer is van cruciaal belang voor alle sectoren en ondernemingen, inclusief de binnenvaart.

Marktinformatie
Belangrijk daarbij is de beschikbaarheid van relevante marktinformatie voor alle betrokkenen in de sector. Deze marktinformatie omvat niet alleen kerngegevens van de logistieke sector, maar strekt zich ook uit tot gedetailleerde onderzoeken en rapporten over diverse marktsegmenten en de ontwikkelingen bij verschillende afnemers, zoals industrieën en handelsbedrijven, die gebruikmaken van de diensten van de binnenvaart. KBN is in contact en werkt samen met verschillende partijen die deze marktinformatie verzamelen, zoals met de CCR, CBS, onderzoeksbureaus en banken.

Vervoersketen
Koninklijke Binnenvaart Nederland neemt deel van verschillende programma’s, overleggen en samenwerkingsverbanden die ten doel hebben de vervoerketen te optimaliseren, zoals meer vervoer van weg naar water (modal-shift), het tegen gaan van congestie in de havens in Nederland en Europa en het benadrukken van het belang van de logistieke sector in zijn geheel (samenwerking met bijvoorbeeld Logistieke Alliantie)

Belangrijk binnen logistiek & markt

Ketenoptimalisatie

Ketenoptimalisatie in de binnenvaart is cruciaal, omdat het efficiëntere logistieke processen mogelijk maakt, wat leidt tot lagere kosten, verminderde emissies en verbeterde concurrentiepositie.

Marktinformatie

Voor alle sectoren en ondernemers is het van groot belang over adequate marktinformatie te kunnen beschikken. Deze marktinformatie bestaat naast de kerngegevens van de sector ook uit onderzoeken en rapporten over de marktsegmenten en de ontwikkelingen in de binnenvaart.

Modal Shift

Modal shift - vervoer van weg naar water - is belangrijk, omdat het de congestie op wegen verlicht en bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Binnenvaart is de groenste modaliteit!

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersonen

Cornelis van Dorsser

Beleidsadviseur Logistiek en Economie Kennisontwikkeling

Maira van Helvoirt

Waarnemend directeur / Secretaris containers, sleep- en bijzondere transporten en veerdiensten

Frank Reijerse

Beleidsadviseur Containers, Logistiek & Digitalisering

Laatste berichten

Herijking Goederenvervoeragenda: omzetten in concrete actieagenda

Op 28 mei heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland deelgenomen aan een nieuwe werksessie met vertegenwoordigers vanuit het goederenvervoer in brede zin (binnenvaart, spoor, wegvervoer, binnenhavens, zeehavens, verladers, ministerie, Rijkswaterstaat,…

30 mei 2024

Petitie voor schadepost van €1,7 miljard voor de logistiek

De economische schade door vertragingen in het goederenvervoer op wegen, vaarwegen en spoorwegen is in 2022 gestegen naar een recordhoogte van 1,7 miljard euro. Vrachtwagens staan stil in files, treinen hebben te maken met beperkte spoorcapaciteit en…

20 juni 2023

Stoelendans om schaarse scheepscapaciteit in de binnenvaart

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in de beschikbaarheid van scheepsruimte voor de container- en droge ladingmarkt. Door de grote vraag naar kolen als alternatief voor gas, wordt een groot deel van de…

15 juli 2022

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.