CSRD

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Er is een Europese richtlijn die grotere ondernemingen verplicht om te rapporteren over niet-financiële informatie. Deze richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), is van toepassing op alle sectoren in de economie en dus ook voor de binnenvaart. 

Het CSRD is een aspect van moderne bedrijfsvoering. CSRD omvat de openbaarmaking van informatie over de sociale, milieu- en governancepraktijken van een onderneming. Bedrijven moeten door deze richtlijn transparantie bieden over hun impact op de samenleving en het milieu. Deze openbaarmaking kan variëren van duurzaamheidsrapporten tot informatie over ethische beleidslijnen en maatschappelijke initiatieven. In een tijdperk waarin duurzaamheid en verantwoordelijkheid centraal staan, is CSRD een instrument geworden voor het opbouwen van vertrouwen en het stimuleren van positieve verandering.

Informatie csrd

Maatschappelijke thema's

Vanaf 2025 moeten grotere bedrijven gaan rapporteren over maatschappelijke thema’s die raken aan hun bedrijfsvoering. Grote bedrijven zijn bedrijven die voldoen aan twee van de volgende drie kenmerken:

 • >50 miljoen omzet
 • >250 medewerkers
 • >25 miljoen activa in bezit.

De thema’s variëren per bedrijf en kunnen betrekking hebben op zaken als

 • klimaatverandering
 • de uitstoot van broeikasgassen
 • luchtverontreiniging
 • watervervuiling
 • duurzaam materiaalgebruik
 • veilige werkomstandigheden
 • gelijke beloning voor mannen en vrouwen
 • en persoonlijke ontwikkeling.

Niet alle thema’s zijn voor elk bedrijf relevant.

Volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) moet eerst via een uitgebreide stakeholdersanalyse worden bepaald welke thema’s materieel zijn voor de organisatie. Dit is een belangrijke stap die alle rapportage-plichtige bedrijven moeten doorlopen. Zodra vastgesteld is welke thema’s materieel zijn, moeten er KPI’s worden vastgesteld en moet hierover cijfermatig worden gerapporteerd.
 

Ook gevolgen voor mkb-bedrijven

Deze gegevens zullen al vanaf 1 januari 2025 binnen de organisaties vastgelegd moeten worden. De rapportage heeft betrekking op de gehele waardeketen, wat ook inzicht in de prestaties van toeleveranciers vereist. Dit leidt ertoe dat veel mkb-bedrijven die zelf niet rapportage-plichtig zijn, door hun opdrachtgevers worden gevraagd om gegevens aan te leveren.

Grote ondernemingen gaan mogelijk strenger kijken naar hun aanbieders en dienstverleners, dit omdat ze anders zelf mogelijk niet aan de richtlijn gaan voldoen. 

Inzet KBN

Gezien de onbekendheid en complexiteit van de richtlijn verwacht Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) dat dit binnen de sector veel vragen zal oproepen. Om hierbij te helpen, organiseert KBN een algemene informatiesessie ter voorbereiding op mogelijke vragen binnen de binnenvaartsector.

Om deze ondersteuning te bieden, heeft KBN gesprekken gevoerd met verschillende consultants om te bepalen hoe we dit als sector kunnen aanpakken. De keuze is gevallen op Bluefield, een expert op het gebied van CSRD en reporting. In samenwerking met Bluefield is er een traject opgesteld waarin we, samen met een groep gelijkgestemde ondernemers, stapsgewijs het proces naar CSRD-compliance doorlopen.

Dit is overigens een uitgestreken kans voor de binnenvaart om aan te tonen wat voor groene transportprestaties zij jaar op jaar weer leveren!

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersoon

Yorick Verheij

Beleidsadviseur Vergroening / Secretaris Veerdiensten

Laatste berichten

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.