Technische Voorschriften

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Technische voorschriften zijn minimale veiligheidsvoorschriften waaraan schepen moeten voldoen, variërend van motoremissies tot aan trapbreedte. De technische voorschriften worden om de twee jaar bijgewerkt om binnenvaartontwikkelingen en innovaties te faciliteren. 

Door middel van periodieke controles wordt er door keuringsinstanties gecontroleerd op de technische staat van een schip. Als het schip voldoet aan de eisen wordt het scheepcertificaat afgegeven. Dit certificaat is een ‘license to operate’ in de binnenvaart. Het naleven ervan is dus van zeer groot belang. Maar door frequente wijzigingen aan de veiligheidsvoorschriften is het zelfs voor technische diensten van binnenvaartbedrijven heel complex. Ook kan het voor bestaande schepen aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

Informatie technische voorschriften

Nut en noodzaak

ES-TRIN, ROSR, EU-Richtlijnen met technische voorschriften voor binnenschepen, Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling. Zelfs voor de doorgewinterde technische diensten van binnenvaartondernemingen is de binnenvaartregelgeving complex. Wie bepaalt wat en hoe verhouden de Straatsburgse, Brusselse en nationale regels zich tot elkaar? 

Binnenvaartbedrijven zien bij de complexe en vaak gedetailleerde regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer. Kennis van deze regelgeving is nuttig en nodig. Binnenvaartondernemers kunnen profiteren van kennis over regelgeving om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Koninklijke Binnenvaart Nederland neemt een proactieve rol in bij het vormgeven van deze regelgeving en het delen van relevante kennis hierover.De technische voorschriften voor binnenschepen worden iedere twee jaar aangepast. Dat is nodig vanwege ontwikkelingen en om innovaties in de binnenvaart te faciliteren. Voor bestaande schepen kan dit echter in potentie een flinke kostenpost opleveren. Nut en noodzaak moeten dan wel duidelijk zijn.

CESNI en ES-TRIN

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van Europese harmonisatie van technische voorschriften voor binnenschepen. Zo is besloten tot de instelling van het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart.

Het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) bestaat uit deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van internationale organisaties die zich bezighouden met de binnenvaart.

CESNI is bevoegd om te besluiten over een aantal standaarden, zoals de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN. De technische voorschriften voor Europese vaartuigen zijn vanaf oktober 2018 volledig geharmoniseerd. Alle regelgevende kaders komen uit bij ES-TRIN. Deze standaard bevat ruim 500 pagina’s met technische eisen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen.

Proactieve inzet van KBN

Koninklijke Binnenvaart Nederland is onder de vlag van de European Barge Union en IWT Platform proactief betrokken bij de totstandkoming van de technische regelgeving voor binnenschepen. 

De regelgeving waaraan moet worden voldaan door binnenvaartondernemers is omvangrijk, gedetailleerd en complex. KBN informeert haar leden regelmatig over deze materie. Kennis van regelgeving is nuttig. Binnenvaartondernemers kunnen hier rekening mee houden bij hun bedrijfsvoering. Kennis is macht, kennis delen is kracht.

Het is de missie van het KBN om proactief betrokken te zijn bij de totstandkoming van de technische voorschriften voor binnenschepen.

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersoon

Leendert Korvink

Beleidsadviseur Techniek & Vergroening

Laatste berichten

Inzet KBN: overgangsbepalingen en hardheidsclausule

De technische voorschriften voor binnenschepen zijn omvangrijk, gedetailleerd en complex. Deze regelgeving wordt iedere twee jaar aangepast om ontwikkelingen en om innovaties in de binnenvaart te faciliteren. Voor bestaande schepen kan dit echter in potentie…

31 augustus 2023

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.