Onderhoud vaarwegen

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Deugdelijk onderhouden van vaarwegen, sluizen en bruggen zijn van levensbelang voor de binnenvaart. Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dagelijkse realiteit en dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Op het water is nog voldoende ruimte en scheepscapaciteit beschikbaar. Dit benutten helpt om files te verminderen en klimaatdoelstellingen te halen, maar het vraagt een robuust en betrouwbaar vaarwegennet. Uitgesteld en achterstallig onderhoud hindert de betrouwbaarheid van de modaliteit bubb

Informatie onderhoud vaarwegen

Achterstallig onderhoud

Helaas is er voor de binnenvaart sprake van achterstallig onderhoud van de vaarwegen. Het is momenteel schering en inslag met kapotte sluizen, bruggen die niet meer opengaan en afgesloten glijbolders in sluizen. Koninklijke Binnenvaart Nederland ziet dit in het komende jaar niet veel beter worden.

De beleidsadviseurs en regiocoördinatoren van Koninklijke Binnenvaart Nederland zetten zich in om dit probleem op te lossen. Dagelijks voeren zij overleg met de beheerders van de vaarwegen, zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten, om zaken op dit gebied vlot te trekken. De komende jaren zal KBN zich nóg meer richten op deze partijen betreft het inlopen van het achterstallig onderhoud. Het oplossen van dit probleem is helaas niet in één jaar te realiseren.

Daarnaast zijn er veel praktische voorbeelden waar KBN dagelijks aan werkt om op te lossen voor haar leden en de binnenvaart in het algemeen, zoals

  • Het verbeteren van de bruikbaarheid van de camera's voor de afstandsbediening van sluizen en bruggen
  • Het repareren van glijbolders in sluizen op de Maas
  • Het verwijderen van stenen voor de deur bij sluis Lith
  • Voldoende los- en ligplaatsen

Inzet en samenwerking

Via een fijnmazig netwerk van vaarwegen en binnenhavens zijn in Nederland en Duitsland nagenoeg alle belangrijke industriegebieden over het water met elkaar verbonden. Van het totale transportvolume vindt binnen Nederland 34 % en grensoverschrijdend 50% over water plaats en er is nog veel ruimte beschikbaar. De binnenvaart kan daarom niet alleen de groei in het vervoer opvangen, maar kan ook helpen de toenemende drukte op de Nederlandse wegen, CO2 gunstig, te verminderen. KBN lobbyt daarom om te blijven investeren in vaarweginfrastructuur, het onderhoud ervan en de bediening van sluizen en bruggen. 

Centraal overleg Vaarwegen
Een deel van de werkzaamheden van dit dossier verricht KBN onder de vlag van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), een samenwerkingsverbang met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, de Vereniging van Waterbouwers en evofenedex.

Binnen dit samenwerkingsvervand lobbyt KBN voor betrouwbare 'natte' infrastructuur die overeekomst met de maatschappelijke en economische belangen en bijdraagt aan de modal shift naar water. Daarnaast is het onderhoud van de vaarwegen en kunstwerkeen, naar de lobby die KBN voert, ook een gezamelijke doel vanuit het COV. 

Overleggen met havens

Koninklijke Binnenvaart Nederland overlegt ook op regelmatige basis met de verschillende havenbedrijven. Dit gebeurt zowerl op directie-, als beleids- en operationeel niveau. 

Onderwerpen waar dan aan gedacht moet worden zijn:

  • Walstroom
  • Drinkwater
  • Lig- en losplaatsen
  • Onderhoud havens
  • maar ook de mogelijke oeverbindingen in Amsterdam en Rotterdam. 

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersonen

Geert Snoeij

Beleidsadviseur nautische techniek, water en infrastructuur / Secretaris CBOB

Leny van Toorenburg

Beleidsadviseur Nautisch Technische zaken en Infrastructuur / Secretaris Zand- & Grindvaart en Schuttevaer

Laatste berichten

Podcast #06: De casus ‘Julianakanaal’

In de zesde aflevering van de podcast ‘Samen Voortvarend’ is Leny van Toorenburg (beleidsadviseur Nautisch Technische & Infrastructuur) in gesprek gegaan met May van de Kerkhof, directeur netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, en…

28 mei 2024 | Podcast

Achterstallig onderhoud sluis Weurt niet langer acceptabel

Het achterstallig onderhoud aan de sluis bij Weurt lijkt alsmaar langer te duren. De schade van afgelopen mei is nog steeds niet verholpen. Deze lange stremming had tot begin juli moeten duren, maar die tijd is inmiddels verstreken. Koninklijke Binnenvaart…

11 juli 2022

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.