Milieu & Klimaat

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Milieu, klimaat en verduurzaming zijn belangrijk voor de binnenvaart en wordt steeds belangrijker, waarschijnlijk nog belangrijker dan de meeste mensen al denken. Vervoer is een gegeven is en dat dat op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier moet gebeuren.

De milieumaatregelen komen met een sneltreinvaart op de binnenvaart af: emissies, CO2, stikstofoxiden, ontgassen, ladingresten, huisvuil, luchtkwaliteit, te veel om op te noemen. Er gaat veel veranderen en dat zal effect hebben op de ladingstromen. Op het vervoer van kolen, minerale oliën, veevoer en kunstmest hebben milieumaatregelen grote invloed. Waar het toe leidt is onzeker, maar een toename van lading is niet te verwachten. 

Informatie milieu & klimaat

Milieu en klimaat zijn twee heel verschillende begrippen. Als we over milieu praten dat hebben we het vooral over vervuiling van de lucht door emissies van motoren. CO2 uitstoot van motoren zijn voor het klimaat schadelijke emissies. Belangrijke vragen daarbij zijn:

  • Hoe moet de binnenvaart in de toekomst opereren?
  • Wat kan de binnenvaart betekenen voor het goederen- en passagiersvervoer?
  • Hoe hebben we het gedaan, hoe doen we het, hoe moeten we het gaan doen?
  • Kan het beter? Anders?

Er zijn en worden verschillende stappen gezet op dit dossier door het ondertekenen van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, maar ook de ontwikkelingen van Stage V motoren en andere biobrandstoffen blijven doorgaan.

Daarnaast hebben we ook te maken met het afval dat de binnenvaart produceert, daarvoor is in 2009 het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996 (CDNI) in werking getreden.

Belangrijk binnen milieu & klimaat

CSRD

Er is een Europese richtlijn die grotere ondernemingen verplicht om te rapporteren over niet-financiële informatie. Deze richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), is van toepassing op alle sectoren in de economie en dus ook voor de binnenvaart. 

Scheepsafval

Tijdens de exploitatie van binnenvaartschepen ontstaat onvermijdelijk afval, wat een belangrijk aandachtspunt is voor binnenvaartoperators. Het beheer en de verwijdering van dit afval moet voldoen aan strikte regels.

Verduurzaming

Verduurzaming van de sector als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, verladers, scheeps- en ladingseigenaren en anderen die gebruik maken van de binnenvaart als transportmodaliteit.

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersonen

Leendert Korvink

Beleidsadviseur Techniek & Vergroening

Yorick Verheij

Beleidsadviseur Vergroening / Secretaris Veerdiensten

Ton Wingelaar

Beleidsadviseur Gevaarlijke Stoffen & Veiligheid / CDNI

Laatste berichten

Ook in 2023 en 2024 subsidie beschikbaar voor schone motoren

Het ministerie heeft minister Harbers geadviseerd om ook in 2023 en 2024 ieder jaar 8 miljoen beschikbaar te stellen voor de binnenvaart, om op vrijwillige basis motoren te vervangen, door motoren die voldoen aan de Stage 5 norm. Ook zal naar verwachting…

08 november 2022

KBN sluit aan bij Onshore Power Supply Network

De markt van walstroom is volop in beweging. Om in de toekomst de walstroomcapaciteiten optimaal te houden, is het Onshore Power Supply Network (OPSN) opgericht. KBN mag zich partner noemen van dit netwerk. OPSN heeft als doel relevante partijen…

08 november 2022

Toch geen bijmengverplichting per 1 januari 2023

Zoals we in onze reactie op de Rijksbegroting aangaven, bevatte de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting voor KBN onduidelijkheid over de invoerdatum van een bijmengverplichting voor de binnenvaart. In de begroting werd de datum van 1 januari 2023…

03 oktober 2022

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.