ARBO en Branche RI&E

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Veiligheid gaat over arbeidsomstandigheden, het in kaart brengen van risico's en daarop acteren en evalueren. Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook heel specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er verschillende Arborisico’s zijn. Risico’s die we als werkgevers en vakbond in kaart willen brengen en terugdringen. We willen in de binnenvaart veilige werkplekken bieden.

Informatie arbo en branche ri&e

Arbocatalogus en handreiking

In de Arbo handreiking worden verschillende veel voorkomende gevaarlijke situaties op een praktische wijze beschreven. De kern van de handreiking vormt de Arbocatalogus, de beschrijving hoe aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kan worden voldaan.

In de Arbo handreiking zijn de volgende zaken opgenomen:

  1. Europese regels
  2. De Arbocatalogus volgens de Nederlandse Arbowet
  3. Richtlijnen voor onze sector beschreven door sociale partners

De Arbo handreiking is bestemd voor iedere werkgever en werknemer in de binnenvaart en staat net als de branche RI&E gepubliceerd op de website www.arbo-binnenvaart.nl
 

Branche-Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

​Een eerste stap is het in kaart brengen van de risico’s. Wettelijk is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever om een RI&E op te stellen.
Branches kunnen centraal een generieke RI&E op stellen voor de eigen sector. De sector binnenvaart heeft zo’n branche RI&E en deze is erkend door het Steunpunt RI&E. Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de RI&E gebruiken zonder toetsing van een gecertificeerde Arbodeskundige. 

Digitale RI&E tool
De leden van KBN kunnen de vragenlijsten met de gratis digitale RI&E tool gemakkelijker invullen. Ook kan met de tool een digitaal Plan van Aanpak worden gemaakt. Deze tool helpt om op eenvoudige wijze, voorzien van de juiste informatie, de acties die naar voren komen in te vullen. De tool is dynamisch, de persoon die aan de slag gaat met de RI&E kan op ieder gewenst moment het Plan van Aanpak aanpassen, bijvoorbeeld wanneer een actie is afgehandeld.

 

Steunpunt RI&E 

Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft de overheid het steunpunt RI&E ontwikkeld. Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over de RI&E. 

Inzet KBN

De sociale partners, Koninklijke Binnenvaart Nederland en Nautilus International, werken voor de sector binnenvaart samen in de werkgroep Arbo aan een erkende Arbocatalogus en Branche RI&E.

KBN neemt, namens de werkgroep Arbo, de coördinatie voor de actualisatie van sector brede Arbo catalogus en de vernieuwing van de Branche RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) voor haar rekening.

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersonen

Maurits van der Linde

Beleidsadviseur Veiligheid & Gevaarlijke Stoffen / Secretaris Tankvaart

Henriëtte Schreuders

Beleidsadviseur Sociaal

Laatste berichten

Branche RI&E opnieuw erkend door Steunpunt RI&E

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en Nautilus International zijn verheugd dat begin juni de binnenvaart opnieuw erkenning heeft gekregen van Steunpunt RI&E voor de geactualiseerde Branche Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)…

15 juni 2023

Week van de RI&E - Veilig koersen

Van 20 t/m 24 juni is het de week van de RI&E. Tijdens deze week is er extra aandacht voor het belang van inzicht in gezondheids- en veiligheidsrisico’s in organisaties. KBN wilt u ook bewust maken van het belang van een goedgekeurde risico…

16 juni 2022

Wettelijk verplicht om veilig te koersen met een RI&E

De Arbowet verplicht De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever tot een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de…

20 april 2022

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.