Smart Shipping

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

De Nederlandse binnenvaart erkent steeds meer het belang van smart shipping. Als Koninklijke Binnenvaart Nederland zien wij het als onze taak om onze leden en de gehele binnenvaartsector te informeren en te adviseren over ontwikkelingen, zoals smart shipping.

Binnenvaart is een van de belangrijkste transportmodaliteiten voor Nederland en er is nog voldoende ruimte om meer lading over het water te vervoeren. Betrouwbaarheid voor de klant is daarbij essentieel. Hoewel de binnenvaart afhankelijk is van verschillende factoren, zijn er tal van voorbeelden waarbij smart shipping ondersteuning kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan de communicatie met bruggen, sluizen en andere vaartuigen om zo de doorstroming op de vaarwegen te optimaliseren.

Daarnaast zijn er interessante ontwikkelingen op het gebied van verdere automatisering van navigatietaken en de introductie van kunstmatige intelligentie, waar al de nodige ervaring mee wordt opgedaan. Smart shipping biedt daarmee veel potentieel om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de binnenvaart te verhogen.

Informatie smart shipping

Autonoom varen

Automatisch varen is volop in ontwikkeling. De komende jaren zullen vooral gericht zijn op het gebruik van ondersteunende tools voor de besturing van schepen, zowel vanuit de stuurhut als op afstand. Het benutten van scheepsdata wordt steeds belangrijker voor zowel interne als externe toepassingen. Hoewel volledig geautomatiseerd varen nog op zich laat wachten, is het belangrijk om deze toekomstvisie in het oog te houden.

Om smart shipping tot een succes te maken, moeten alle betrokken partijen in de juiste richting bewegen. Dit betreft met name de onderliggende wet- en regelgeving, maar ook logistieke partners moeten openstaan voor de blijvende ontwikkeling van automatisering in de binnenvaart. Er is echter nog veel werk nodig om de nieuwe uitdagingen van geautomatiseerd varen op te nemen in de reglementen en voorschriften. Technisch is er al veel mogelijk, maar ondernemers moeten een positieve businesscase kunnen maken om te investeren.

Toekomst

In de toekomst zullen conventionele schepen (zowel beroeps- als pleziervaart) en deels automatisch varende schepen samen de vaarwegen delen, vooral in drukke gebieden zoals (binnen)havens. Dit vraagt om zorgvuldige afstemming en oplossingen. Koninklijke Binnenvaart Nederalnd verwacht dat er uiteindelijk geschikte oplossingen gevonden zullen worden. Wat nu nog futuristisch lijkt, kan over vijf jaar de norm zijn.

Onderwijs
Ook het onderwijs speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van Smart Shipping. Het opleiden van mensen voor functies binnen deze nieuwe context kan pas effectief gebeuren zodra de voorwaarden voor een duurzame toekomst voor automatisch varen in Europa zijn vervuld. Het is essentieel dat het onderwijs zich aanpast aan de nieuwe vereisten van de maritieme sector. 

SMASH!

Koninklijke Binnenvaart Nederland is één van de samenwerking partners van SMASH! SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping, brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren​ en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken.

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Dat gebeurt nu erg versnipperd. ​Door op nationale schaal samen te werken kunnen regionale initiatieven verbonden worden, en een groter bereik genereren. Ook is het makkelijker om internationaal verbindingen te leggen. SMASH! brengt op grote schaal marktpartijen, overheden en kennisinstellingen samen om dat te doen. 

Kijk voor meer informatie op de website van SMASH!

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersoon

Frank Reijerse

Beleidsadviseur Containers, Logistiek & Digitalisering

Laatste berichten

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.