Arbeidsvoorwaarden

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

De werkzaamheden van bemanningsleden aan boord van binnenschepen hebben unieke kenmerken die specifieke afspraken vereisen in de arbeidsvoorwaarden. Koninklijke Binnenvaart Nederland ondersteunt haar leden, in hun rol als werkgever, bij het voorzien van hun werknemers in de juiste voorwaarden en faciliteiten.

Goed werkgeverschap
Wij staan voor goed werkgeverschap, waarvan een set van zorgvuldig opgestelde arbeidsvoorwaarden een essentieel onderdeel is. In dit dossier vindt u uitgebreide informatie voor werkgevers om ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden voor werknemers optimaal aansluiten bij de bijzondere eisen van hun werk aan boord.

Informatie arbeidsvoorwaarden

Loontabel

Samen met de vakbond Nautilus geeft Koninklijke Binnenvaart Nederland twee keer per jaar een loontabel uit. Deze loontabel dient als leidraad voor de salarisontwikkelingen voor zowel werkgevers als werknemers.

De tabel wordt elk half jaar aangepast aan de prijsstijging. Hiervoor wordt de afgeleide CPI, die door CBS bekend wordt gemaakt, gebruikt. Voor de verhoging per 1 juli wordt als referteperiode oktober t/m april gebruikt, voor de verhoging per 1 januari wordt de referteperiode van 1 april tot 1 oktober gebruikt.

Voor de functies van lichtmatroos en deksman is het wettelijk minimumloon van toepassing. De verhoging voor deze functies kan afwijkend zijn van de tabel.

Model Voorwaarden

Naast de loontabel zijn ook andere arbeidsvoorwaarden in een model opgenomen. De basis voor dit model afspraken zoals deze eerder in een CAO waren opgenomen aangevuld met wettelijke bepalingen.

Model Arbeidsovereenkomst

Voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst hebben KBN en Nautilus een instrument ontwikkeld. Deze is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Met dit instrument worden de belangrijkste en wettelijk verplichte elementen in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Dit model kan worden aangevuld met aanvullende afspraken over arbeidsvoorwaarden.

Pensioen

Tot 1 januari 2025 zijn werkgevers verplicht aangesloten bij het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart. Vanaf 1 januari 2025 vervalt deze verplichtstelling en kunnen werkgevers hun eigen pensioenregeling afspreken bij een verzekeraar of een ander pensioenfonds voor werknemers. Het reeds opgebouwde pensioen verdwijnt niet, maar blijft beheerd worden door het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart.

De sociale partners, KBN en Nautilus, hebben vanaf het moment dat het bericht over de beëindiging van de verplichtstelling met elkaar en met het pensioenfonds gekeken naar een oplossing voor de toekomst. We hebben geprobeerd met het bestuur van het pensioenfonds een nieuwe regeling te creëren binnen de verplichtstelling, maar in de zomer van 2022 bleek dat dit niet haalbaar was. Na overleg met verschillende partijen hebben we uiteindelijk besloten om afspraken te maken met Aegon Cappital over een nieuwe pensioenregeling.

We hebben hierbij gelet op criteria als:

  • Aansluiting bij de huidige pensioenregeling
  • Het voldoen aan de nieuwe pensioenwetgeving
  • Vergelijkbare kostenverdeling tussen werkgever en werknemer
  • Nabestaandpensioen
  • Premievrij pensioen bij arbeidsongeschiktheid
  • Keuze voor een individuele premieregeling

Dit betekent dat de opbouw van de werknemer echt als hun eigen spaarpot kan worden beschouwd.

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersoon

Henriëtte Schreuders

Beleidsadviseur Sociaal

Laatste berichten

Loontabel juli 2024

Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland hebben afgesproken de voorbeeldloontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren.  Indexatie Het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS) heeft de…

02 juli 2024

Podcast #05: Samen Optrekken

In de vijfde aflevering van Samen Voortvarend de podcast gaat Henriëtte Schreuders (beleidsadviseur Sociaal) in gesprek met Carmen Vennik, werkzaam als bedrijfsmanager bij het Dutch Cargo Purchase B.V. en tevens lid van KBN. Henriëtte en Carmen…

07 mei 2024 | Podcast

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.