Ketenoptimalisatie

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Een logistieke keten bestaat vaak uit een aaneenschakeling van verschillende partijen, elk met een specifieke rol bij het verplaatsen van lading van de oorsprong naar de bestemming. De keuzes en afspraken die gedurende dit proces worden gemaakt, dragen niet altijd bij aan een efficiënte afwikkeling en organisatie van het vervoer van en naar het achterland.

Om deze beperkingen weg te nemen, is voorlichting en kennisoverdracht aan de betrokken partijen in (mondiale) logistieke ketens van essentieel belang. In dit streven speelt Koninklijke Binnenvaart Nederland een voortrekkersrol.

Koninklijke Binnenvaart Nederland zet zich actief in om de juiste partijen op de juiste plaats te brengen en hen te voorzien van de nodige inzichten in de kenmerken die gepaard gaan met het vervoer van lading via de binnenvaart. Door deze inspanningen wordt gewaarborgd dat de voordelen van deze transportwijze zo volledig mogelijk worden benut.


Oplossen van het congestie probleem nodig voor ketenoptimalisatie

Een van de zichtbare knelpunten voor de containerbinnenvaart heeft betrekking op de al jaren aanhoudende vertragingen in de afhandeling bij de terminals in zeehavens. Deze terminals fungeren als draaischijven tussen de steeds groter wordende zeeschepen en de modaliteiten die de lading van en naar het achterland verplaatsen.

Om dit structurele probleem op te lossen, wordt niet alleen gekeken naar de fysieke infrastructuur in de haven, maar ook naar het slimme gebruik van de bestaande capaciteit door middel van IT-oplossingen en het heroverwegen van afspraken in het zeevrachtproces.

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Intenstief betrokken

Koninklijke Binnenvaart Nederland is in verschillende overlegstructuren intensief betrokken en in gesprek met de verschillende ketenpartijen om tot concrete resultaten te komen. Zo is na vele jaren van voorbereiding Nexlogic, de integrale planningstool voor de Rotterdamse haven, in gebruik genomen en is in 2019 de guideline containerbinnenvaart uitgebracht.

Eén van de lopende projecten is het onderzoek naar de haalbaarheid van een overflow-hub, een locatie in de haven die in tijden van grote drukte kan fungeren als tijdelijke buffer voor de ladingstromen.

Handige links

Contactpersonen

Maira van Helvoirt

Waarnemend directeur / Secretaris containers, sleep- en bijzondere transporten en veerdiensten

Frank Reijerse

Beleidsadviseur Containers, Logistiek & Digitalisering

Laatste berichten

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.