Duw- en Sleepvaart

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Wie zijn wij?

De ledengroep Duw- en Sleepvaart van de Koninklijke Binnenvaart Nederland vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de Europese ondernemingen met één of meerdere duwbakken en/of schepen in eigendom, die zich toeleggen op vrachtvervoer en opslag te water. Binnen deze groep van leden vindt een actieve uitwisseling van ideeën plaats over onderwerpen die van essentieel belang zijn voor de bedrijfsvoering.

Wat doen wij?

Belangrijke aandachtspunten zijn onder andere de ligplaatsenproblematiek van duwbakken, de zesbaksduwvaart, kwesties met betrekking tot de bemanning, waarborging van kennis en kwaliteit bij overheidsinstanties en toezichthoudende organen, en de toenemende eisen, met name op het gebied van milieu en veiligheid.

Dankzij de brede achterban in de sector en het uitgebreide secretariaat, dat een brede kennis van de binnenvaart omvat, heeft de KBN de mogelijkheid om op diverse terreinen, zowel nationaal als internationaal, actief te participeren. De KBN-ledengroep Duw- en Sleepvaart wordt beschouwd als de voornaamste vertegenwoordiger en aanspreekpunt voor de duw- en sleepvaart, waardoor maximale invloed kan worden uitgeoefend en wordt bijgedragen aan een versterkte lobby voor de binnenvaart.

De KBN streeft naar verdere internationalisering en zet, door samenwerking en betrokkenheid van en bij de KBN, koers naar een gezonde toekomst voor de duw- en sleepvaart.

Belangrijke onderwerpen die spelen bij deze ledengroep zijn:

  • Bij directies van de zeehavens bepleiten dat de duw- en sleepvaart een wezenlijk onderdeel uitmaakt binnen het havenproces van op en overslag.
  • Een verantwoorde grondslag voor havengeldberekening.
  • Persoonlijke veiligheid op duwbakken en duwboten.
  • Ontwikkelingen nauwlettend volgen op het gebied aandrijftechnieken voor onze duwboten.
  • Bemanningseisen voor duwverbanden.

Contactpersoon

Willy Kreusch

Bestuurslid Duw- en Sleepvaart