Kleine Drogeladingschepen

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Wie zijn wij?

De ledengroep Kleine Drogeladingschepen bestaat uit leden die één of meer voor het vervoer van droge lading bestemde schepen met een lengte kleiner dan 86 meter exploiteren.

De ledengroep is vertegenwoordigd binnen het eigen en het centrale KBN-bestuur. Binnen de kantoororganisatie en de diverse commissies en werkgroepen wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld. Ook binnen deze gremia is de ledengroep vertegenwoordigd. Met en door leden van de groep droge lading wordt actief met elkaar van gedachten gewisseld over zaken die van belang zijn voor de bedrijfsvoering.

Wat doen wij?

In de ledengroep Kleine Drogeladingschepen werken we aan een toekomst voor kleine schepen, met een passende informatievoorziening en oplossingen voor de problemen die deze deelsector specifiek raken. Het bestuur van de ledengroep heeft oog voor de uitdagingen op het gebied van techniek, infrastructuur en de mens.

Een aantal onderwerpen die gerichte aandacht krijgen binnen deze ledengroep zijn o.m.:

  • Overgangsbepalingen & hardheidsclausule
  • Bemanningsregeling
  • Gegaste droge bulklading (ARBO & veiligheid)
  • Vergroeningsopgave/energietransitie
  • Toekomstbestendige infrastructuur

Contactpersonen

Martin Selles

Bestuurslid Kleine Droge Lading

Kelly van Toorenburg

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt / Secretaris Droge Lading