KBN benadrukt belang invoer verbod op varend ontgassen

14 maart 2023

Dinsdag 7 maart stond het Rondetafelgesprek varend ontgassen in de Tweede Kamer op het programma. Dit gesprek was aangevraagd door Kamerleden om over meer informatie te beschikken over dit onderwerp. Kamerleden van VVD, GroenLinks, CDA en D66 stelde aan diverse partijen vragen over de problematiek. KBN was één van de partijen die hun zienswijze op de problematiek mocht geven.

KBN zat samen met andere marktpartijen in het tweede blok van de bijeenkomst. Vooraf heeft KBN een position paper ingediend. KBN heeft nogmaals benadrukt dat een versnelde invoer van een verbod op varend ontgassen noodzakelijk is.

Een duidelijke stip op de horizon, bijvoorbeeld 1 januari 2024, zorgt ervoor dat er perspectief komt voor exploitanten van (mobiele) ontgassingsinstallaties en zal ook zorgen voor toename van dedicated/compatible vaart, zo verwacht KBN. Door versnelde invoer van het verbod komen alle partijen in beweging. Zo was ook de investeringsbereidheid van de exploitanten van mobiele ontgassingsinstallaties opvallend.

Eensgezindheid
Alle partijen die het woord voerde pleitten voor een verbod op varend ontgassen, deze eensgezindheid viel de Kamerleden op. Daarnaast riepen de sprekers op tot meer regie van de Rijksoverheid in dit dossier. Provincies vinden het onwenselijk dat elke provincie een eigen beleid gaat voeren. Omgevingsdiensten kunnen aanvragen voor vergunning momenteel niet goedkeuren vanwege Europese Wetgeving. De bescherming van mens en milieu gaat wat KBN betreft voor op de vereisten uit Europese regelgeving.

KBN zal zich in blijven zetten voor een versneld verbod op varend ontgassen. De tijd dat dit acceptabel was ligt heel ver achter ons. De schade voor mens en milieu is groot en ook het imago van de binnenvaart als meest veilige en duurzame modaliteit lijdt hieronder.

Gerelateerd items