Laatste nieuws

14 oktober 2022

KBN organiseert wetenschappelijk overleg

Op 13 oktober 2022 jl. vond het wetenschappelijk overleg binnenvaart plaats op het kantoor van KBN. Op initiatief van KBN is dit een informeel overleg waarbij Nederlandstalige universiteiten en onderzoekinstellingen elkaar op de hoogte brengen van lopende…

03 oktober 2022

Toch geen bijmengverplichting per 1 januari 2023

Zoals we in onze reactie op de Rijksbegroting aangaven, bevatte de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting voor KBN onduidelijkheid over de invoerdatum van een bijmengverplichting voor de binnenvaart. In de begroting werd de datum van 1 januari 2023…

03 oktober 2022

Oeververbinding Rotterdam

Namens de binnenvaart en haar belangen neemt KBN deel in het Omgevingsberaad. Het Omgevingsberaad is een overleg waarin de diverse belanghebbenden hun visie geven, in dit geval op de “derde oeververbinding in Rotterdam”. In het beraad zitten o.a.…

22 september 2022

2023: Ondernemen in onzekerheid

Door tal van ontwikkelingen zoals inflatie, stijgende prijzen en beschikbaarheid van gasolie, stijgende loonkosten is ondernemen in de binnenvaart ook in 2023 met een groot aantal onzekerheden omgeven. In de troonrede werd uitgebreid stilgestaan bij de…

08 september 2022

KBN te gast bij podcastserie: Vertel het de burgemeester

Zwijndrecht en de binnenvaart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Binnenvaartdagen in het vooruitzicht, is dit een mooi moment om eens in te zoomen op de relatie tussen Zwijndrecht en de binnenvaart. In deze podcast spreekt burgemeester Hein van…

5/6 (71)