KBN blikt terug op een goed verlopen Algemene Vergadering

25 juni 2024

De leden van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) kwamen vrijdag 21 juni bijeen voor de halfjaarlijkse Algemene Vergadering (AV) in het Van der Valkhotel in Ridderkerk, voor het eerst onder leiding van voorzitter Ad Koppejan.

De vergadering werd geopend met een speech van de voorzitter, waarin hij terugblikte op een soms rumoerig eerste half jaar. “KBN was wel gefuseerd, maar daarmee was er nog niet direct een eenheid. Daar wordt hard aan gewerkt. De sfeer en onderlinge verhoudingen zijn inmiddels sterk verbeterd.”

Tijdens het huishoudelijk gedeelte werd de jaarrekening 2023 vastgesteld door de leden en werd Wim van Barneveld vanuit de ledengroep Personenvervoer benoemd als nieuw bestuurslid.

Flinke investeringen nodig
In zijn toespraak ging Koppejan in op de grote uitdagingen waar de binnenvaart voor staat. Hij pleitte richting het nieuwe kabinet voor blijvend investeren in het bevaarbaar houden van onze vaarwegen en het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Dat is ook nodig om de zo gewenste modal shift te faciliteren waarbij in het kader van duurzaamheid goederen meer via het water in plaats van over de weg vervoerd gaan worden. Koppejan: ”De binnenvaart is al de duurzaamste modaliteit, maar om dat zo vast te houden zijn er investeringen nodig.”

Daarnaast is de arbeidsmarkt een belangrijk thema. Net als in veel andere sectoren, is het ook in de binnenvaart moeilijk om aan goed en voldoende personeel te komen. Koppejan: “Zonder personeel, geen binnenvaart.”

Tenslotte bedankte Koppejan in zijn toespraak de vertrekkend minister Mark Harbers voor zijn inzet voor de binnenvaart en wenste hij de nieuwe beoogd minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barry Madlener, alle succes toe. Koppejan: “Wij zijn als KBN graag bereid de nieuwe minister deze zomer te helpen bij het schrijven van zijn programma voor het verbeteren van onze vaarwegen.”

Een volgende fase
Twee jaar na de fusie breekt voor KBN een volgende fase aan. Dit werd gesymboliseerd met de lancering van de nieuwe website. Om te kijken waar KBN staat, heeft een ledenonderzoek plaatsgevonden: wat gaat er goed, wat kan beter, wat vinden de leden belangrijk? Het ledenonderzoek was leerzaam en soms confronterend, en heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd. De komende tijd gaat KBN aan de slag met de resultaten, en op basis daarvan een visiedocument en een concreet actieplan opstellen.

Samenwerking buiten de gebaande paden
Hendrik-Jan van Engelen (MCA Brabant) was uitgenodigd als externe spreker. Hij vertelde een verhaal over de kracht van samenwerking om het potentieel van logistiek in Noord-Brabant te realiseren. Maira van Helvoirt, directeur bij KBN: “Kijk niet alleen naar je directe samenwerkingspartners, maar kijk ook over de schutting om contacten te leggen, zodat je samen verder kan komen.” 

Gerelateerd items