Laatste nieuws

02 juli 2024

Loontabel juli 2024

Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland hebben afgesproken de voorbeeldloontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren.  Indexatie Het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS) heeft de…