KBN en Nautilus kiezen Aegon Cappital als de voorkeurspartner voor het pensioen

19 oktober 2023

Sinds het nieuws bekend werd dat de verplichtstelling van het pensioenfonds zou komen te vervallen, hebben Nautilus en KBN hard gewerkt om hiermee om te gaan. We hebben geprobeerd met het bestuur van het pensioenfonds een nieuwe regeling te creëren binnen de verplichtstelling, maar in de zomer van 2022 bleek dat dit niet haalbaar was. Daarnaast hebben sociale partners tot het laatste moment geprobeerd de verplichtstelling te behouden, en er lopen nog steeds gesprekken met het pensioenfonds en het ministerie van SZW hierover.

Omdat de uitkomst erg onzeker is, hebben sociale partners Nautilus en KBN de afgelopen tijd gebruikt om samen te kijken naar mogelijkheden voor een nieuwe pensioenregeling. We hebben hierbij gelet op criteria zoals het voldoen aan de nieuwe pensioenwetgeving, een vergelijkbare kostenverdeling tussen werkgever en werknemer, en de keuze voor een individuele premieregeling. Dit betekent dat de opbouw van de werknemer echt als hun eigen spaarpot kan worden beschouwd.

Na overleg met verschillende partijen hebben we uiteindelijk besloten om afspraken te maken met Aegon Cappital over een nieuwe pensioenregeling.

Voor werkgevers heeft Aegon Cappital een website gelanceerd waar zij in de komende periode meer informatie kunnen vinden over de pensioenregeling die besproken is met Nautilus en KBN. Hierbij hebben we zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de huidige pensioenregeling, met inbegrip van de premieverdeling, de definitie van het pensioengevend salaris, het nabestaandenpensioen en het premievrij pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Werknemers zullen, nadat hun werkgever zich heeft aangesloten, verder worden geïnformeerd door Aegon Cappital over de pensioenregeling.

We heten alle werkgevers en werknemers in de Rijn- en Binnenvaart van harte welkom bij Aegon Cappital! We zijn ook Koninklijke Binnenvaart Nederland en Nautilus dankbaar voor hun vertrouwen in ons.

We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

Meer informatie is beschikbaar op onze speciale website voor de Rijn- en Binnenvaart.

Gerelateerd items