Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Door 5 miljoen euro van 2025 te verschuiven naar 2023 kan dit jaar twee keer zoveel lading van de weg naar de binnenvaart verplaatst worden. Koninklijke Binnenvaart Nederland is verheugd met dit initiatief. Mede op verzoek van de voorlopers van KBN is de modal shift van weg naar water opgenomen in de Green Deal.

Met deze subsidie aan verladers wordt daar door de minister actief invulling aan gegeven.  Zowel containers als bulklading die op de genoemde corridors structureel van de weg naar de binnenvaart wordt verschoven komen in aanmerking voor en subsidie van 20 euro per container (1,7 TEU) of voor bulk (om te rekenen in TEU). De in de subsidieregeling genoemde corridors zijn:

  1. Goederenvervoercorridor Oost:  Rotterdam via regio Arnhem-Nijmegen richting Duitsland.
  2. Goederenvervoercorridor Zuid:  Amsterdam via Rotterdam, Moerdijk en Noord Sea Port naar  Antwerpen.
  3. Goederenvervoercorridor Zuidoost:  Rotterdam via regio Venlo richting Duitsland. (De Maas en de Brabantse kanalen).

 

KBN heeft gepleit om de regeling ook voor de rest van Nederland van toepassing te laten zijn. Tweede kamerlid Chris Stoffers (SGP) heeft daarover vragen aan de minister gesteld. Minister Harbers heeft daarbij aangegeven dat; “als er buiten de corridors transportprojecten tussen zitten die interessant zijn voor een modal shift van de weg naar het water, we daar vanzelfsprekend naar kijken”.

De minister geeft tenslotte aan dat op een later moment mogelijk het totale subsidieplafond alsnog opgehoogd worden, zodat ook in het jaar 2025 subsidie beschikbaar zal zijn.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.