Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Per eind 2023 zal Paul Goris zijn activiteiten als voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) beëindigen. Op dat moment is hij 8 jaar betrokken bij respectievelijk Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en KBN en vindt hij het tijd om plaats te maken voor een opvolger.
 
Toen Paul Goris in januari 2016 aantrad, had hij met name vanuit op- en overslagbedrijven ervaring met de binnenvaart (droge bulk, natte bulk en containervaart). In de jaren bij CBRB en KBN heeft hij meerdere facetten van de binnenvaart leren kennen en waarderen. In al die jaren heeft de bestuurlijke en politieke lobby in Den Haag, de gesprekken met partners in de Logistieke Alliantie, Havenbedrijven, de Europese Commissie en nog veel meer partijen van belang een grote rol gespeeld in het voorzitterschap van Paul. 

In Europees verband is Paul vier jaar voorzitter en bestuurder van European Barge Union geweest en voorzitter van het IWT Platform. Daarnaast hebben een aantal bijzondere dossiers, zoals de congestie in de containervaart binnen de Rotterdamse haven, de verduurzaming van de branche, modal shift steeds tot zijn aandachtsterreinen gehoord.

In de afgelopen jaren heeft het fusieproces van CBRB met Koninklijke BLN-Schuttevaer tot KBN een enorm grote rol gespeeld. De gesprekken tussen verkenners van beide partijen, de gesprekken met de achterbannen en de bestuurlijke eenwording hebben als een rode draad door de agenda’s gelopen. Toen op 7 april 2022 de overeenkomst werd getekend, was de fusie een feit. De integratie van deze twee organisaties, samen met de domein-gerelateerde samenwerking met de Schippers Vereniging Schuttevaer en Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart, vereist verdere afstemming, integratie en implementatie in de nabije toekomst.

Juist dat laatste aspect vraagt volgens Paul een nieuwe voorzitter: “Komend vanuit CBRB merk ik dat voor een verdergaande integratie en vooral om het beste voor alle leden te kunnen betekenen, er nu een voorzitter moet komen die niet zijn of haar oorsprong heeft in een van de fusie-verenigingen. Het is van belang dat we met een voorzitter van ‘buiten de gefuseerde verenigingen’ de klus kunnen afmaken. Deze mooie vereniging verdient dat!
 
Bestuur en directie respecteren dit besluit van Paul. Directeur Rob Leussink: “Met Paul hebben we op een enthousiaste en aansprekende manier het fusietraject doorlopen. In het belang van de hele branche hebben we het beste van onze verenigingen bij elkaar gebracht. Om één spreekbuis te zijn naar beleidsmakers, politiek en alle andere stakeholders. In het belang van onze leden.”
 
De komende maanden zal Paul zich met een aantal leden van het bestuur en de directie bezighouden met de zoektocht naar een juiste kandidaat voor deze opvolging. Daarnaast zal hij zich de komende maanden nog met al zijn enthousiasme inzetten voor KBN en de binnenvaart.  
 
Eind van het jaar kunnen de leden en externen opgepaste wijze afscheid nemen van Paul. Dit moment zal later dit jaar worden gecommuniceerd.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.