Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2020 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2019 tot april 2020 gestegen van 105,63 naar 105,91; in procenten bedraagt deze stijging 0,27%.

Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2020.