Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland zijn in 2021 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2020. Ook het aantal geregistreerde (zeer) ernstige ongevallen is gedaald ten opzichte van 2020. Op de Noordzee is het aantal ernstige scheepsongevallen iets gestegen, en blijft daarmee binnen de trend van voorgaande jaren.

Daling scheepsongevallen op het binnenwater
Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op het binnenwater daalde licht van 1243 in 2020 naar 1225 in 2021. Van dit totaal aantal ongevallen waren er 1077 niet-ernstige - (tegenover 1068 in 2020) en 148 ernstige scheepsongevallen. Deze cijfers liggen rond het gemiddelde van de jaren 2014-2020.

Daling ernstige scheepsongevallen op het binnenwater
In 2021 zijn 148 ernstige scheepsongevallen geregistreerd. Dat is minder dan in 2020. Een ongeval wordt als ernstig of zeer ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt, of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn.

 

Grafiek met overzicht van het aantal ernstige scheepvaartongevallen tussen 2016 en 2022


Beroepsvaart en recreatievaart
De afname van het aantal ernstige ongevallen is vooral te zien in de beroepsvaart (78 in 2021 ten opzichte van 96 in 2020) en in mindere mate in de recreatievaart (75 in 2021 tegenover 82 in 2020). Het aantal ernstige scheepsongevallen tussen beroepsvaart en recreatievaart steeg van 3 in 2020 naar 5 in 2021.

In totaal zijn in 2021 5 dodelijke slachtoffers en 12 zwaargewonden geregistreerd als gevolg van scheepsongevallen. Dit betrof met name recreatievaart.

De 5 slachtoffers vielen bij 4 eenzijdige ongevallen en 1 ongeval betrof een overvaring van een persoon door een recreatievaartuig. In 2020 waren er 3 doden en 14 zwaargewonden.

Geregistreerde scheepsongevallen op de Noordzee
In 2021 zijn 1 zeer ernstig scheepsongeval en 10 ernstige scheepsongevallen geregistreerd op de Noordzee. Het zeer ernstige scheepsongeval betrof een zeiljacht dat verloren is gegaan, nadat het tegen de pier van Scheveningen was gevaren. Er zijn in 2021 geen dodelijke slachtoffers gevallen bij de (zeer) ernstige scheepsongevallen op de Noordzee.

Samenwerken aan veiligheid
Op de vaarwegen in Nederland vaart zowel beroeps- als recreatievaart, met in het zomerseizoen uiteraard meer recreanten. Een onjuiste inschatting van elkaars manoeuvres, beperkte zichtlijnen en/of snelheid kan tot onveilige situaties leiden. Ongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaart betrokken zijn, laten nog steeds een dalende trend zien.

We werken samen met beroeps- en recreatievaart en andere partijen aan het vergroten van de veiligheid op de binnenwateren onder de campagne Varen doe je samen. Deze campagne omvat maatregelen zoals het scheiden van beroeps- en reactievaart op bepaalde trajecten, het geven van voorlichting, het inzetten van mobiele verkeersleiders op het water en het geven van adviezen aan recreatie- en beroepsvaart. Op onze pagina's over de Scheepsongevallenregistratie en veilig varen op de Rijkswateren vindt u meer informatie.

Vaar Melder-app
De Vaar Melder-app waarmee vaarweggebruikers onder andere melding kunnen maken van incidenten en gevaarlijke situaties of gedrag, levert nog steeds waardevolle meldingen van vaarweggebruikers. Zowel beroepsmatige als recreatieve vaarweggebruikers, maakten het afgelopen jaar weer regelmatig melding van gevaarlijk vaargedrag, verondiepingen in de vaarweg, bijna aanvaringen en kapotte verlichting of ontbrekende verkeersborden bij bruggen en sluizen.

Rijkswaterstaat en ook andere beheerders zoals provincies en havenbedrijven konden hierdoor actie ondernemen en de veiligheid van de vaarweggebruikers beter waarborgen. De Vaar Melder-app is te downloaden voor iOS en Android.

 

Bron: Rijkswaterstaat

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.