Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Tweede Kamer afgelopen vrijdag geïnformeerd door middel van een brief dat er geen verplichte bijmenging voor de binnenvaart zal zijn op 1 januari 2023.

Eind 2021 heeft het ministerie besloten de CO2-reductieplicht voor brandstofleveranciers aan de binnenvaart, de Europese FQD (Fuel Quality Directive) richtlijn per 1 januari 2023 in te voeren. Dit was eerder op 1 januari 2022 vastgesteld.

Een belangrijke reden voor het niet verplicht bijmengen van biobrandstoffen per 1 januari 2023 is dat er de afgelopen maanden gesprekken zijn gevoerd met België, Duitsland en de Europese Commissie om een gelijk speelveld te kunnen waarborgen. Uit deze gesprekken bleek dat België en Duitsland niet onwelwillend staan tegenover invoering van de reductieverplichting en de verduurzamingsopgave voor de binnenvaart ondersteunen. Met name in Duitsland moet echter nog besluitvorming plaatsvinden op politiek niveau, waarna bij een positieve beslissing nog wetgeving moet worden aangepast. Het is uitgesloten dat dit per 1 januari 2023 geregeld is in Duitsland. Daarom zal ook Nederland niet per 1 januari 2023 de verplichte bijmenging invoeren om een gelijk speelveld te waarborgen.

Vervolg onderzoek naar gebruik van biobrandstoffen
In 2021 heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (toen nog BLN en CBRB) het ministerie van IenW verzocht verder onderzoek te doen, omdat eerder onderzoek van TNO/EICB en de NEN in 2021 onvoldoende duidelijkheid heeft opgeleverd of verplichte bijmenging van biobrandstoffen zonder risico’s voor de veiligheid op het water, kon worden ingevoerd. Dit additionele onderzoek zal nu alsnog vervolg krijgen, staat in de brief aan Tweede Kamer van afgelopen vrijdag. KBN zal hierbij intensief betrokken worden.

De vraagstukken die op tafel liggen zijn onder andere de samenstelling en specificaties van de biobrandstof. De huidige normen voor de verschillende componenten en samenstelling zijn ons inziens te ruim. Het is van belang om zo snel mogelijk de kwaliteit van biobrandstof vast te stellen die voor de binnenvaart bruikbaar is en garanties dat die ook daadwerkelijk geleverd wordt. Daarnaast zullen de vraagstukken over kwaliteitscontrole in de keten, de informatievoorziening, de kosten en daarmee transparantie in de prijsvorming op zorgvuldige wijze moeten worden opgelost.

Doorpakken met de verduurzaming van de sector
Het ministerie heeft de sector voor nu op tijd geïnformeerd dat de richtlijn niet in werking zal treden op 1 januari 2023, wat voor de individuele binnenvaartondernemer an sich mogelijk wat lucht geeft. Maar voor het algemeen belang van de sector vindt KBN dat het ministerie (samen met de sector) snel moet doorpakken om de verduurzaming van de sector goed, veilig en betaalbaar in te voeren.

Wanneer de verplichte bijmenging van biobrandstoffen nu ingevoerd zal worden, is nog onbekend. Het ministerie geeft aan in de brief de Tweede Kamer van de voortgang op de hoogte te houden.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.