Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2022 bekendgemaakt.
De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2021 tot april 2022 gestegen van 110,31 naar 119,21; in procenten bedraagt deze stijging 8,07%.

Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2022.