Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is proactief betrokken bij de totstandkoming en wijzigingen van de technische voorschriften voor binnenschepen. Deze regels staan in de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). We nemen dan ook deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT). Dit doen we onder de vlag van het European Inland Waterway Transport Platform.
 
Regelgeving moet innovatie faciliteren
Het belang van deze werkzaamheden neemt toe. De binnenvaart staat aan het begin van een belangrijke transitie. Er is een toenemende behoefte aan duidelijkheid en regelgeving die innovatie en de noodzakelijke transitie faciliteert. Binnenvaartondernemers die willen investeren in nieuwe technologieën moeten gefaciliteerd worden met adequate regelgeving. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte zijn voor ontwikkelingen. KBN is van mening dat regelgeving zo frequent als nodig moet worden geëvalueerd, waarbij de in de praktijk opgedane kennis wordt benut voor verbetering van de regelgeving. Daarnaast kan nieuwe regelgeving een potentiële kostenpost voor binnenvaartbedrijven inhouden. Nut en noodzaak moeten dan wel duidelijk zijn.

Informeren, consulteren en participeren
KBN is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om niet alleen aan de tafels te zitten waar de regelgeving wordt gemaakt, maar ook proactief deel te nemen aan het proces. Een groot deel van het werk van KBN is informeren, consulteren en participeren.

Kennis = macht
Met de juiste informatie kunnen binnenvaartbedrijven de juist beslissingen nemen. KBN wil bijdragen aan het inzichtelijk maken van complexe regelgeving. Ook informeert KBN haar leden over de belangrijkste wijzigingen in de technische voorschriften voor binnenschepen.

Meten = weten
Om goed voorbereid deel te nemen aan internationale discussies raadplegen we de Nautical & Technical Committee van het IWT Platform. Meerdere KBN-leden hebben zitting in deze commissie. Ook zetten we bijvoorbeeld enquêtes uit of laten we onderzoek doen om in de internationale discussies nog beter beslagen ten ijs te komen.

Eerdere speciale nieuwsbrieven
Om u een indruk te geven van de onderwerpen die aan de orde komen in de werkgroep CESNI/PT verwijzen we u naar eerder verschenen speciale nieuwsbrieven:


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.