Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Rijkswaterstaat heeft een Uitvoeringsagenda Klimaatbestendige Netwerken opgesteld voor de infrastructurele netwerken. Deze uitvoeringsagenda beschrijft welke stappen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de komende jaren zet om het Hoofdvaarwegennet, het Hoofdwatersysteem en het Hoofdwegennet klimaatbestendiger te maken.

Nederland wil dat in 2050 het vaarwegennetwerk klimaatbestendig en water robuust is. Om daar te komen zal de Rijksoverheid elke zes jaar een uitvoeringsagenda opstellen waarin staat welke activiteiten er de komende jaren gaan plaatsvinden op de netwerken van Rijkswaterstaat.

Stresstesten Hoofdvaarwegennet
De vaarwegen hebben een belangrijke functie voor de Nederlandse economie. Uit de analyse van de stresstesten blijkt dat de effecten van klimaatverandering risico’s en knelpunten opleveren voor de bevaarbaarheid. Zo heeft de droge periode in 2018 gezorgd voor een maatschappelijke schade tussen de 2,8 en 4,7 miljard euro. De stresstesten laten zien dat een dergelijke situatie in de toekomst vaker kan voorkomen. Alleen al dit voorbeeld laat zien dat het van belang is om onze vaarwegen klimaatbestendig te maken. In totaal zijn voor het HVWN de knelpunten en verwachte impact van de volgende vier klimaatbedreigingen in beeld gebracht:

  • Droogte - lage rivierafvoer. Bij vrij afstromende rivieren, zoals de Waal en de IJssel, wordt bij droogte de vaardiepte minder. Bij kanalen en gestuwde rivieren, zoals de Maas, kan er bij de sluizen watertekort optreden.
  • Hoogwater - in relatie tot doorvaarthoogte. Bij hogere waterstanden, door hoge rivierafvoeren en/of door zeespiegelstijging, neemt de doorvaarthoogte bij bruggen af.
  • Hitte - beweegbare bruggen kunnen falen door hitte. Dit kan leiden tot stremmingen.
  • Indirecte bedreigingen - klimaatdreigingen zonder direct effect op de scheepvaart, maar mét negatieve effecten op andere functies. Dit kan tot (opgelegde) beperkingen van de scheepvaart leiden. Zo kan zoutindringing, met name bij droogte, er toe leiden dat er minder geschut kan worden.

Visie KBN
Vanuit KBN constateren wij dat het Rijk de opgave voor vaarwegen goed in beeld heeft. KBN is nauw betrokken bij de uitvoeringsagenda en de diverse uitvoeringsprojecten. Wanneer u meer wilt weten over Klimaatbestendige Netwerken? Klik hier om de uitvoeringsagenda te downloaden.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.