Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

De Rotterdam Maritime Board is een onafhankelijke adviesraad voor Rotterdam en regio bestaande uit 40 vooraanstaande leiders uit het maritieme bedrijfsleven, kennisinstellingen en brancheverenigingen die hun krachten bundelen voor het versterken van het Rotterdamse maritieme cluster. Paul Goris, voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland, is namens de binnenvaartsector één van de 40 leden van deze Maritime Board.

Peter Goedvolk is door het Rotterdamse College benoemd als voorzitter van de Rotterdam Maritime Board. Peter Goedvolk is de opvolger van Mai Elmar die vanaf de start van de Rotterdam Maritime Board in 2017 technisch voorzitter was. Met de benoeming van Peter Goedvolk start de Rotterdam Maritime Board een nieuwe fase als verbindend netwerk in Rotterdam en regio.

De Rotterdam Maritime Board is op initiatief van de gemeente Rotterdam opgericht in samenspraak met de Provincie Zuid-Holland, Drechtsteden en captains of industry uit het regionale maritieme cluster. De boardleden vertegenwoordigen de gehele breedte van het Rotterdamse regionale maritieme speelveld: van commodity traders tot reders, van zakelijke dienstverleners tot scheepsbouwers en offshorebedrijven, van start-ups tot scale-ups. Met hun kennis en ervaring adviseren zij regionale besturen gevraagd en ongevraagd over de maritieme toekomst van de stad, haven en regio. De Rotterdam Maritime Board is onlangs ingesteld voor de periode 2022-2025. 

De Rotterdam Maritime Board is gestart vanuit het doel het vestigings-, kennis en innovatieklimaat voor het maritieme cluster in de Rotterdamse regio te versterken door oplossingen aan te dragen voor economische en maatschappelijke uitdagingen. De board vervult een ambassadeursfunctie voor Rotterdam als maritieme hoofdstad van Europa en verbindt partijen met elkaar: ondernemers, investeerders, kennisinstellingen en overheden.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.