Deze middag tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering hebben, met maar liefst 100% van de stemmen, de aanwezige stemgerechtigde leden ingestemd met het fusievoorstel. Dit betekent dat de leden van het CBRB vóór de fusie zijn met Koninklijke BLN-Schuttevaer tot Koninklijke Binnenvaart Nederland.

Het is heel fijn te zien dat zoveel leden aanwezig op de BALV voor deze fusie zijn. Het belang van één krachtige en slagvaardige binnenvaartbrancheorganisatie wordt hiermee onderstreept.”, aldus Paul Goris voorzitter van het CBRB en bij oprichting van KBN, ook de voorzitter van KBN.

De BALV vond zowel op locatie als digitaal plaats, waarbij de leden een toelichting kregen op het fusievoorstel. Ook kregen de leden nog de gelegenheid om vragen te stellen. De  aanwezige stemgerechtigde leden konden via een app of online platform hun stem uitbrengen. De uitslag gaf een zeer duidelijk beeld. De CBRB leden zijn voor de fusie met BLN. 

Het CBRB kijkt uit naar de toekomst, om samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer, Koninklijke Binnenvaart Nederland op te richten en dé binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland met forse Europese impact te zijn. KBN wil hét orgaan zijn dat voor alle overheden en anderen organisaties de vanzelfsprekende spreekbuis is namens de branche en voor onze leden.