Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Op 11 maart zullen de leden van de beide verenigingen gevraagd worden om zich uit te spreken over het voorstel tot fusie. De leden van de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) en van Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer (KSV) van BLN zullen voorafgaand aan 11 maart gevraagd worden zich uit te spreken over een aanpassing van hun statuten om als ledengroep onderdeel te worden van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).

Op 23 december jl. hebben de leden van Koninklijke BLN- Schuttevaer (BLN) en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), het fusievoorstel en de verschillende statuten van hun besturen ontvangen om te komen tot de oprichting KBN. Tegelijkertijd hebben de leden van CBOB en KSV een voorstel ontvangen tot aanpassing van hun statuten. De komende weken zal aan de leden van de verschillende verenigingen worden gevraagd om daar in verschillende vergaderingen hun goedkeuring aan te geven. De verenigingen organiseren hun vergaderingen fysiek en/of digitaal. De tijdelijke wet COVID-19 maakt dit mogelijk als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ook kan er dan digitaal gestemd worden.

CBOB en KSV
Op 18 februari wordt er aftrapt door CBOB met hun ledenvergadering en wordt er gestemd over  een wijziging van de CBOB-statuten. Die aanpassing is nodig om straks als ledengroep binnen KBN te kunnen gaan functioneren. 
KSV organiseert zijn ALV op 7 maart. In die vergadering stemmen de afgevaardigden van de 13 KSV afdelingen over een aanpassing van de statuten. Ook weer met als doel om als ledengroep van KBN te gaan functioneren voor de nautisch technische belangenbehartiging. De KSV leden zullen zich binnen hun afdeling uitspreken over deze statutenwijziging.

CBRB en BLN
De statutenwijzigingen van CBOB en KSV vormen de opmaat naar de daadwerkelijke stemming over het fusievoorstel door BLN en CBRB leden. Alleen bij een positief besluit van de CBOB en KSV leden en de aangepaste statuten kan het fusievoorstel in de huidige vorm aan de leden van BLN en CBRB ter stemming worden voorgelegd. Om die reden zijn de vergaderingen van BLN en CBRB gepland op 11 maart. De leden van BLN en CBRB ontvangen daarvoor vandaag de uitnodiging en de agenda.

Mochten leden van het CBRB ook lid zijn van BLN, CBOB en/of KSV dan worden zij gevraagd meerdere keren hun stem uit te brengen. Van elke vereniging afzonderlijk ontvangen zij dan een uitnodiging en de daarbij behorende procedures.

Opkomst
De verenigingen hopen op een hoge opkomst bij de vergaderingen, omdat het een belangrijk besluit is voor de binnenvaartbranche. Met name bij BLN is een hoge opkomst bij de vergadering van belang, want om een besluit te kunnen nemen, is het bij BLN nodig dat driekwart van de leden aan de vergadering deelneemt. Als dat niet het geval is, dan is het nodig dat er 14 dagen later een tweede BALV voor BLN plaatsvindt en er opnieuw door de leden gestemd moet worden. In die vergadering is het niet meer van belang hoeveel leden deelnemen.

De Rechtbank Rotterdam heeft het fusievoorstel voor iedereen in Nederland ter inzage gelegd en heeft vorige week bekend gemaakt dat er geen verzet is geweest tegen het voorstel tot fusie.

Als alle verenigingen een positief besluit hebben genomen dan staat niets een fusie meer in de weg. Dan wordt Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit!

Aanmelden voor BALV
Het CBRB nodigt de leden uit voor de BALV op vrijdag 11 maart van 15.30 tot 17.30 uur bij Hotel Breda Princeville in Breda. Op de locatie worden de maatregelen omtrent COVID-19 in acht genomen. Echter is het ook mogelijk om de vergadering digitaal bij te wonen. Klik hier om u aan te melden voor deze BALV.We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.