Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Op vrijdag 26 november vond de 92ste Algemene Ledenvergadering van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart plaats in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk. De vergadering was dit jaar ook digitaal bij te wonen.

Waarnemend directeur Lijdia Pater - de Groot presenteerde samen met de secretarissen van het CBRB een terugblik op 2021 van de activiteiten en resultaten. Paul Goris, voorzitter van het CBRB, gaf zijn verslag op het jaar 2021 en natuurlijk kon de financiële huishouding, jaarrekening en begroting, van onze vereniging niet ontbreken.

Tijdens de vergadering werden de voorzitter (Paul Goris) en twee leden van het bestuur, Jacques Naaborgh en Eric van Viersen, herkozen en werd Alexander Oost gekozen tot nieuw bestuurslid. Hij volgt hiermee Peter Wagenmakers op, na zijn plotseling overlijden eerder dit jaar. Om hem te herdenken werd tijdens de ALV een moment van stilte gevraagd.

Een belangrijk deel van de vergadering was ingeruimd om de leden bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot de geplande fusie met Koninklijke BLN-Schuttevaer, daarbij was ook voldoende tijd voor het stellen en beantwoorden van de vragen waar de leden ook gebruik van hebben gemaakt.

Het CBRB kijkt terug op een goed verlopen ALV, waarbij het fijn was om de leden weer live te kunnen ontvangen.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.