Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Zoals reeds gepubliceerd is in de media, wil de binnenvaart liever gisteren dan vandaag af van het ontgassen naar de atmosfeer, niet ten laatste vanwege de gezondheid van de eigen mensen, het milieu en de publieke opinie. Om deze redenen zet de binnenvaartbranche druk om snel tot een oplossing te komen voor het ontgassen, door vertegenwoordigd te zijn in de CDNI-overleggen, maar ook de CTGG en actief deel te nemen aan de Task Force ontgassen. Wij zijn lijdend voorwerp in het proces, maar willen graag bijdragen aan een snelle oplossing en zitten hier heel kort op.

Vorige week is tijdens het maritiem overleg “Algemeen overleg Scheepvaart” het varend ontgassen besproken in de Tweede Kamer en zijn Kamervragen (gesteld door de fracties SP en JA21) beantwoord door minister Barbara Visser van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Na het beantwoorden heeft de minister aangegeven zich:

  • hard te zullen maken voor de vergunningen van de (mobiele) ontgassingsinstallaties;
  • om tafel te willen gaan met de verladende industrie om ontgassingen te voorkomen;
  • en internationale politieke druk te zetten op de drie landen die het CDNI-verdrag nog moeten ratificeren.

De beantwoording van Kamervragen treft u in deze brieven: kamerbrief 2021Z19202 en kamerbrief 2021Z18639. Hierbij worden een aantal feiten uiteengezet en wij raden u aan deze uiteenzetting door te nemen. Voor de duidelijkheid zetten wij hierbij nog een aantal feiten op een rij;

  • Ontgassen is (helaas) nog niet verboden op basis van het CDNI, hiervoor wacht Nederland op de ratificatie van de medeondertekenaars van het verdrag, zoals is afgesproken. Het CDNI is hiertoe het geëigende vehicle en zorgt voor een internationaal level playing field;
  • Van gedogen is geen sprake. Ontgassen is niet verboden door het ADN; het ADN is überhaupt niet bedoeld voor milieu en ruimtelijke ordening. Het ADN geeft veiligheidsvoorwaarden aan (“toegestaan tenzij door andere wetgeving verboden….”) hóe en onder welke voorwaarden mag worden ontgast (varend, door vlamkerende roosters, niet onder bruggen, in sluizen, dichtbevolkte gebieden, etc.). Het kaartje van ILT is een interpretatie van “dichtbevolkte gebieden” en hierdoor wordt dit toegepast als lokale verboden;
  • Een provinciale milieuverordening (PMV) is juridisch niet van toepassing op Rijkswateren, ILT kan hier dus wel op toezien en signaleren, maar kan hier niet op handhaven, op een verbod op basis van het ADN (mits het schip volgens de voorschriften van het ADN ontgast).

Wij zijn van mening dat de aandacht die er nu is voor de problematiek op zijn plaats is. Via de Task Force ontgassen, de CTGG en de (internationale) CDNI-overleggen blijven wij ook druk zetten om tot een oplossing te komen.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.