Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Vergroening in de binnenvaart kan door het bijmengen met biobrandstof. De regering heeft vrijdag besloten de verplichting voor de binnenvaart tot het gebruik van hernieuwbare energie anders in te vullen.

Het reduceren van de CO2 uitstoot van de binnenvaart via de brandstof bestaat uit twee Europese regelgevingen: de Europese Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) en de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED II).
 
Europese Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD)
Alle brandstofleveranciers aan de binnenvaart moeten van de EU in 2022 gaan vallen onder de Europese Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD). De brandstofleveranciers moeten daarbij jaarlijks aantonen dat de CO2-footprint in de keten van de brandstof met 6% wordt verlaagd. Dit kunnen zij op twee manieren doen. Door hernieuwbare energie in de binnenvaart (biobrandstof) te bij te mengen, maar het kan ook alleen administratief door zogenaamde Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) bij andere sectoren te kopen (wegvervoer of luchtvaart).
 
Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED II)
De invoering van de richtlijn hernieuwbare energie (RED II), die gericht is op het verduurzamen van de energie die wordt ingezet in het vervoer, wordt voor de binnenvaart nog niet ingevoerd. Deze regeling ging uit van hogere bijmengpercentages en zou ook stapsgewijs worden opgehoogd.
 
Bijmengen van biobrandstof moet veilig, haalbaar en betaalbaar
In ons overleg met oud minister Cora van Nieuwenhuizen hebben wij indertijd aangegeven dat voor het daadwerkelijk bijmengen van biobrandstof in de binnenvaart meer onderzoek nodig was om te kunnen garanderen dat de invoering, veilig, haalbaar en betaalbaar zou kunnen zijn. Inmiddels loopt er een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut). Het CBRB heeft inmiddels samen met BLN met de NEN gesproken. Dit onderzoek is nog niet afgrond en de minister heeft besloten om de RED II verplichting op te schorten. Dit biedt tijd om het onderzoek in zorgvuldigheid af te ronden en eventuele resterende onderzoeksvragen te adresseren. Naar verwachting is eind van dit jaar meer duidelijk over het onderzoek en de effecten van het bijmengen.
 
CBRB en BLN stellen zich op het standpunt dat ook de binnenvaart de CO2 uitstoot omlaag moet brengen maar dat van verplicht daadwerkelijk bijmengen pas sprake kan zijn als er een goed en wetenschappelijk onderbouwd inzicht is in de effecten van het bijmengen van biobrandstof op de kwaliteit van de brandstof, de opslag en overslag, de filters, inspuitingen en nabehandelingsinstallaties. Dat betekent dat de 6 procent reductie die nu in 2022 gerealiseerd moet worden vooralsnog alleen administratief kan worden ingevuld.   

Hier vindt u de volgende documenten:


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.