Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Op dinsdag 14 september jl. heeft ABN AMRO de nieuwe sectorprognoses voor tien sectoren uitgebracht.

De Nederlandse economie lijkt zich sneller te herstellen dan verwacht na de klap die volgde op de coronamaatregelen. Binnen sectoren worden echter behoorlijke groeipijnen gevoeld die de volumegroei van afzonderlijke bedrijven beïnvloeden. Nijpend zijn de hoge grondstofprijzen, personeelstekorten en de stikstofproblematiek. Ook wordt nog niet zoveel gereisd als voorheen. 

Binnenvaart
In het rapport staat het volgende over de binnenvaart:
Het goederenvervoer over de weg is goed door de coronacrisis gekomen en herstelt zich snel. Daardoor is ook het tekort aan personeel in deze branche teruggekeerd. Vooral aan vrachtwagenchauffeurs is gebrek. Het tekort aan chauffeurs loopt naar verwachting verder op naarmate de samenleving verder heropent en ook de logistiek rond evenementen, horeca en retail volop wordt ingezet. Anderzijds kan het wegvervoer wat worden geremd door de afname van de bouwproductie als gevolg van de stikstofcrisis. Ook de binnenvaart krijgt daarmee te maken. De binnenvaart profiteert wel van het herstel van de internationale handel en de heropening van de samenleving.