De nieuwe regels voor elektrische aandrijvingen van binnenschepen staan in hoofdstuk 11 ES-TRIN. Deze complexe regelgeving vergt een goede uitleg over de bedoelingen ervan. Het binnenvaartbedrijfsleven heeft meerdere malen het belang van goede communicatie over hoofdstuk 11 ES-TRIN benadrukt. De regels zijn immers al van toepassing vanaf 1 januari 2020.

Klik hier voor een FAQ document Elektrische Aandrijvingen. De inhoud weerspiegelt de interpretatie van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) met betrekking tot de bepalingen van ES-TRIN, maar is geen juridisch bindende tekst en mag ook niet als zodanig worden beschouwd.

Naast de Nederlandse versie is dit document ook beschikbaar in de Franse, Duitse en Engelse taal.