Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Het CBRB gaat voor continuïteit van de bedrijfsvoering van het binnenvaartbedrijfsleven tijdens en na de coronacrisis

Corona, COVID-19, tot een paar maanden geleden had niemand nog ooit gehoord van dit virus. Het raakt ons allemaal. Persoonlijk in onze gezinnen, maar ook op de werkvloer. Een collega is iemand op minstens 1,5 meter afstand of collega’s zijn Skype of Microsoft Teams gezichten geworden. En dan nog niet te spreken over het economische en financiële leed waar veel bedrijven en ondernemers nu tegen aan lopen, ook in de binnenvaart. 

Cruciale rol voor de binnenvaart
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer gevraagd een kwantitatieve indicatie te maken van de economische schade voor de binnenvaart als gevolg van de coronacrisis. De eerste inschatting is dat de coronacrisis de binnenvaart ten minste 120 miljoen euro per maand kost. De brancheorganisaties zien dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de ladingstromen via de binnenvaart, zowel in de droge lading- , de container- als de tankvaart. In grote delen van het personenvervoer is zelfs sprake van het geheel wegvallen van de omzet. Bedenk eens wat voor enorm effect dit heeft op het seizoen van de seizoen van de riviercruisevaart en de dagpassagiersvaart die juist net van start had moeten gaan. Of de veerdiensten die grote omzetverliezen draaien, terwijl ze een essentiële taak hebben als onderdeel van de vitale infrastructuur. Eigenlijk heeft iedere markt zijn eigen specifieke problemen die voortkomen uit deze coronacrisis.

De transportsector is essentieel in deze tijd waarin veel personen en bedrijven beperkt zijn in hun logistiek. Het goederenvervoer moet door blijven gaan en valt ook niet voor niets onder de cruciale beroepen en vitale processen. De binnenvaart speelt daarin een cruciale rol. Binnenvaart kan op lange afstanden regio’s bevoorraden vanuit de havens. Dat geldt voor de container supply chain tussen havens en achterland-terminals, maar ook voor bulkstromen en break bulk.

Continuïteit van de bedrijfsvoering 
“Het CBRB gaat voor continuïteit van de bedrijfsvoering van binnenvaartbedrijven. De binnenvaart is immers van vitaal belang voor de voorziening van de Europese samenleving en economie. Het is daarom van cruciaal belang om het vrije verkeer van goederen en bemanningsleden in Europa te garanderen. Tot dusver is het internationale goederenvervoer niet in gevaar en kan de binnenvaart haar diensten nog steeds verlenen. En dat moet zo blijven!”, zegt Paul Goris, voorzitter van het CBRB.

Toch brengt de coronacrisis een verscheidenheid aan problemen en oplossingen met zich mee. Zoals economische schade, financiële problemen, logistieke uitdagingen, bemanningsvraagstukken, informatie met betrekking tot de scheepvaart, informatie over de geldigheidsduur van certificaten, verzekeringen maar ook juridische vraagstukken en steunmaatregelen. Een uitgebreide verzameling van deze informatie is terug te vinden op de website van het CBRB.

Personenvervoer
Er is bijzondere aandacht voor de deelsector Personenvervoer waar de leden van het CBRB met veel problemen kampen. Door de maatregelen van de overheid zijn de bedrijfsactiviteiten voor de meeste leden van deze sector volledig stil komen te liggen. Het CBRB stelt alles in het werk om deze deelsector te ondersteunen en gaat op zoek naar oplossingen voor deze crisis.

Nationaal en internationaal overleg
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen heeft het CBRB dagelijks intensief overleg over deze diverse problematiek, zowel nationaal als internationaal. Via de European Barge Union (EBU), met ministeries, VNO-NCW, de Europese Commissie en CCR. Zo heeft erop woensdag 1 april een overleg plaatsgevonden tussen het CBRB en andere partijen uit de maritieme sector met minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en is er intensief gesproken hoe de binnenvaartsector ervoor staat tijdens deze coronacrisis.

In dit gesprek zijn belangrijke punten besproken, zoals afnemend ladingsaanbod, de grote problemen bij personenvervoer, de noodzaak van continuïteit van de bedrijfsvoering, de knelpunten van de steunmaatregelen en het faciliteren van vergroening en ruimte voor ondernemen in het post-corona tijdperk. In dit overleg is ook een pleidooi gehouden om de logistieke sector tot vitale sector te bestempelen, ook na de coronacrisis. De minister heeft hierop uitdrukkelijk aangegeven dat de regering de gehele logistiek keten draaiende wil houden. “De logistieke keten – inclusief de binnenvaart – is immers van essentieel belang”, aldus minister Van Nieuwenhuizen. De minister wil dan ook direct aan de slag met de door ons aangedragen knelpunten.

Vele andere onderwerpen, zoals geldigheidsduur van certificaten, reisverklaringen, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, verlenging van multilaterale overeenkomsten, noodpakketten, bediening van kunstwerken, aanlegplaatsen, vervoer van gevaarlijke stoffen, vitale processen, financiële steun voor ondernemers worden ook besproken met nationale en internationale overheden en organisaties.

In contact met leden
Naast intensief contact met overheden blijft het CBRB ook in gesprek met haafr leden om zo uit eerste hand te kunnen horen tegen welke problemen het binnenvaartbedrijfsleven aanloopt. Deze informatie is zeer waardevol en gebruikt het CBRB in haar overleggen met andere partijen en overheden.

De binnenvaartsector moet ook in het post-coronatijdperk krachtig zijn en blijven. Ook dan moet de continuïteit van de bedrijfsvoering worden gewaarborgd. Het CBRB zal er alles aan doen om naast de nationale afspraken, ook de Europese afspraken voor ondersteuning van de sector naar voren te trekken.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.