Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Na vele gesprekken door onder andere het CBRB met een aantal andere organisaties waaronder evofenedex, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Topsector Logistiek is vanaf vandaag de regeling Modal Shift formeel rond en inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Connekt, in opdracht van de Topsector Logistiek zal de uitvoering hiervan op zich nemen. In totaal is voor Modal Shift voor de jaren 2021 – 2024 een bedrag uitgetrokken van 40 miljoen voor de binnenvaart en 9 miljoen voor spoorvervoer.

Start met 2,5 miljoen voor verplaatsing goederenvervoer naar water en spoor

Meer goederenvervoer over water of via het spoor in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven gaan ondernemers in de logistiek helpen om de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor – de Modal Shift - te maken. Ze trekken om ze daar bij te ondersteunen een bedrag van 2,5 miljoen euro uit, waarvan 1,5 miljoen voor de binnenvaart. Logistieke bedrijven die kleine of middelgrote transporten verzorgen, komen in aanmerking voor financiële steun als ze ladingen bundelen.

Minister Van Nieuwenhuizen: “We moeten onze wegen ontlasten en industrie en havencomplexen moeten bereikbaar blijven. Dat is geen wens maar noodzaak. Met deze regeling kunnen we minstens 1000 vrachtwagens per dag van de weg halen. En niet onbelangrijk: dit is een steuntje in de rug voor ondernemers zodat ze de shift ook echt kunnen maken.”

Dagelijks 2.000 containers van de weg
Het ministerie van IenW zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een Modal Shift. Meer vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg is ook belangrijk omdat door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet zal toenemen. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Voor de periode 2020-2024 willen de betrokken partijen op de corridors Rotterdam-Venlo en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 containers van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent dagelijks 1.000 vrachtwagens minder op de weg. 

Staatssecretaris van Veldhoven: “Voor het maken van de overstap van weg naar water of spoor is lef nodig. Het vraagt van ondernemers een andere manier van denken, want natuurlijk gaat vervoer per boot of trein anders dan via een vrachtwagen. Maar het is noodzakelijk dat we de omslag maken om de transportsector te verduurzamen.”
 
Aanvraag
Ondernemers die werk willen maken van een Modal Shift kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen met een maximum van 500.000 euro per project. Daarvoor is nodig dat ze met een concreet voorstel komen hoe ze goederen willen verplaatsen van weg naar water of spoor. Voor ondernemers die hun transport willen verplaatsen naar het water geldt dat ze actief moeten zijn op de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. De pot voor deze overstap is 1 miljoen euro. Aanvragen voor deze eerste regeling kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden ingediend bij uitvoeringsorganisatie Connekt.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.containersvanwegnaarnaarbinnenvaart.nl


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.