Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Vergroening in de binnenvaart kan door het bijmengen met biobrandstof. Op dit moment is het gebruik van biobrandstof op vrijwillige basis, maar dat gaat veranderen. Begin 2022 komt er vanuit de Europese Unie een wetgeving (RED2) die een einde maakt aan deze vrijwilligheid en zal de binnenvaart als laatste transportsector geconfronteerd worden met een verplichting.

Een biobrandstof die al op veel plaatsten te bunkeren is, laat volgens de EN590 norm als ook de VOS ULS 2020 norm een bijmengpercentage van maximaal 7 % FAME toe. FAME is een mengsel van plantaardige en voor Nederland dierlijke restproducten (vetzuren-methylesters) die door de dieselolie gemengd mag worden en voldoet aan de EN 14214 norm. Door deze bijmenging krijgt de dieselolie het predicaat biobrandstof. Omdat de FAME niet uit de aarde, zoals aardolie, gehaald wordt en dus geen fossiele brandstof betreft, geeft dit op papier minder druk op ons milieu. Tot zover alles in orde.

Het is echter bekend dat sommige gebruikers van de dieselolie, ook buiten de binnenscheepvaart, met bijmenging problemen krijgen met het vroegtijdig dichtslibben van de brandstoffilters. Dit kan onverwacht tot gevaarlijke situaties leiden door een rokende, haperende of zelfs stilvallende motor. Het is van belang beter te weten waar dit door komt. Ligt het aan alle FAME, een bepaald soort FAME of geeft juist een specifieke filter of motor meer problemen. De vraag naar goed onderhoud is natuurlijk ook van belang. Zeker met een lage (buiten)temperatuur, kunnen de risico’s groter met deze brandstoffilters zijn. Door de nieuwe wetgeving (RED2) zal er minimaal 16% bijgemengd moeten worden.

Om zicht te krijgen in uw ervaringen, problemen en te werken aan oplossingen, hebben het CBRB, Koninklijk BLN-Schuttevaer, IVR, NOVE en VOS een www.meldpunt-binnenvaart.nl opgezet, waarbij dit meldpunt is ingericht om ervaringen met biobrandstof te verzamelen. U kunt uw ervaringen met de alternatieve brandstof melden, positief of negatief.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.