Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

De Nederlandse infrastructuur staat voor een enorme vervangings- en renovatieopgave. Wegafsluitingen zullen leiden tot een teruglopende capaciteit op de weg, zeker in de corridors Oost en Zuid-Oost. Dit maakt de weg minder aantrekkelijk om de containers over te vervoeren.

Daarbij is er maatschappelijk natuurlijk veel aandacht voor stikstofproblematiek en de klimaatdoelen: 50% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050 (t.o.v. 1990). Daarom is voor de periode 2020-2025 de ambitie om op de corridors Zuid en Zuid-Oost dagelijks 2.000 TEU van de weg naar de binnenvaart te ‘shiften’. 

Kwartiermakers Dirk-Jan de Bruijn, Michiel Jak en Hans Bakker van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vormen het kernteam van dit Modal Shift programma.

Wat houdt dit programma in?
Het programma Modal Shift richt zich specifiek op het transformeren van vervoer van containers over de weg naar de binnenvaart. De druk op het wegennet neemt toe, terwijl er alternatieven zijn voor vrachtvervoer. Het Modal Shift-programma wil de aantrekkelijkheid van de binnenvaart daarom breder bekendmaken binnen het bedrijfsleven en nieuwe projecten helpen realiseren. “Modal Shift kent vele aanbieders en afnemers, de potentie is groot.”, vertelt De Bruijn.

De organiserende partijen van Modal Shift zijn de Topsector Logistiek, het ministerie van IenW, de provincies en de Logistieke Alliantie. Zij hebben een verantwoordelijkheid in het stimuleren van verladers en vervoerders om hun vrachtvervoer te verplaatsen van de weg naar het water. “We zijn er dan ook trots op dat al deze partijen de handen ineen hebben geslagen in een virtueel samenwerkingsverband, waarmee we zo een nationaal doorbrekend programma gaan creëren.”

Interview met Paul Goris en Eric Janse - de Jonge
De kwartiermakers van dit Modal Shift programma houden interviews met bestuurders, ondernemers en experts die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op dit Modal Shift vraagstuk. 

Vanuit de Logistieke Alliantie zijn de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en het CBRB aangehaakt aan dit Modal Shift programma voor de komende jaren. Er is een gezamenlijk interview gehouden met de voorzitters van deze beide verenigingen, Eric Janse de Jonge (NVB) en Paul Goris (CBRB).

Een leuk en inspirerend interview waarin voorzitters vertellen over de samenwerking tussen binnenhavens en binnenvaart en de gezamenlijke doelstelling; meer vervoeren over de binnenwateren.

Voor meer informatie over dit Modal Shift programma, kunt u kijken op www.containersvanwegnaarbinnenvaart.nl


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.