Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

De Duitse federale minister van Transport en Digitale Infrastructuur Andreas Scheuer heeft op 20 november 2020, in samenwerking met de European Barge Union (EBU), commissaris voor Transport Adina Vălean en haar collega's uit vele binnenvaartlanden uitgenodigd om de binnenvaartsector, toekomstige modal shift en vergroening van de sector te ondersteunen.

Ambitieuze maar realistische doelen
Minister Scheuer benadrukte in zijn openingstoespraak de belangrijke rol die de binnenvaart speelt in de hele toeleveringsketen van de Europese samenleving en industrie. De binnenvaart heeft al een uitstekende staat van dienst op het gebied van duurzaamheid en staat bekend om zijn energie-efficiëntie. Hij wees op de “Green Deal” van de Europese Commissie die de komende jaren grote uitdagingen met zich meebrengt, maar ook grote kansen voor de binnenvaart en verladers.

Het Duitse voorzitterschap van de EU-Raad wilde de aandacht vestigen op wat de binnenvaart al in heel Europa heeft bijgedragen aan het klimaat- en milieuvriendelijker maken van vracht- en personenvervoer. Aan de andere kant werd duidelijk dat Europese en nationale steun nodig zullen zijn om de vergroeningsuitdagingen, zoals gedefinieerd in de EU Green Deal het hoofd te bieden.

Green Deal als kans voor de binnenvaart
Commissaris Vălean wees op het belangrijke potentieel van de binnenvaartsector om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Ze beloofde de EU-steun voor de sector te versterken. Sinds het begin van de pandemie heeft de EU vervoer en transport van essentieel belang verklaard voor onze economieën en de lidstaten verzocht om de werknemers te beschermen bij het uitoefenen van hun werk en niet verplicht te zijn om quarantaine in acht te nemen wanneer ze voor hun werk reizen.  De Commissie blijft hieraan herinneren, want zonder een soepele werking van onze toeleveringsketens zal onze economie tot stilstand komen.

De EU werkt ook aan het opstarten van het Europees fonds voor economisch herstel. In mei werd een voorstel ingediend van € 750 miljard voor ’the Next Generation EU’. De herstel- en veerkrachtfaciliteit, met een budget van meer dan 500 miljard euro, moet de lidstaten ondersteunen bij het ondersteunen van binnenvaart gerelateerde investeringen, zowel uit economisch als uit milieuoogpunt. Dit zou de sector beter bestand moeten maken tegen toekomstige schokken.

Binnenvaart als schakel om de Green Deal te realiseren
EBU-voorzitter Paul Goris (ook voorzitter van het CBRB) benadrukte in zijn statement dat door grotere volumes te verschuiven naar vervoer over de binnenwateren, het substantieel kan bijdragen aan het realiseren van de Europese Green Deal. De binnenvaart is bereid om de komende jaren veel grotere volumes over te nemen en zijn aandeel substantieel te vergroten. 

De binnenvaartsector roept op tot een specifiek programma als een gezamenlijke inspanning van de Europese Commissie, de lidstaten, de riviercommissies en belanghebbenden als vervolg op het NAIADES-PROGRAMMA voor 2021-2027. Dit moet worden ondersteund door een concreet actieprogramma. .

Om de ontwikkeling en implementatie van vergroeningsoplossingen te versnellen, roept Paul Goris ook op tot sterke ondersteuning van het Recovery & Resilience pakket. "Het doel zou moeten zijn om tot een win / win-situatie te komen waarin herstel leidt tot een duurzame ontwikkeling", benadrukte hij in zijn pleidooi voor commissaris Vălean en de ministers op de conferentie.

Conclusie: de binnenvaartsector is klaar om de EU Green Deal uit te voeren, maar rekent erop dat het Parlement en de lidstaten van de Europese Commissie de sector ondersteunen bij het opzetten van een robuust vergroeningsprogramma.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.