Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Op 28 oktober heeft de Europese Commissie een aanvullende reeks acties gelanceerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken, levens te redden en de veerkracht van de interne markt te versterken. In deze Communicatie van de Europese Commissie gaat het om het upgraden van de Green Lanes voor het transport om de economie op gang te houden tijdens de COVID-19 heropleving van de pandemie.

Naadloos vrij verkeer van goederen
De Commissie stelt voor de Green Lane aanpak uit te breiden om ervoor te zorgen dat multimodaal vervoer effectief blijft werken. De lidstaten moeten zorgen voor een naadloos vrij verkeer van goederen op de interne markt. In de mededeling van de Europese Commissie worden maatregelen uiteengezet die het goederenverkeer en het vrije verkeer van werknemers in het vervoer over de grenzen heen zullen blijven waarborgen.

Vervoerswerknemers zijn essentieel
Vervoerswerknemers zijn essentieel, zie deel III van de mededeling. De belangrijkste paragrafen met betrekking tot de binnenvaart zijn de nummers 16, 17, 18, 23, 37, 38, 39 en 45. Hierin is onder meer te lezen:

  • Essentiële werknemers en dienstverleners mogen niet in quarantaine worden geplaatst bij de uitoefening van zijn essentiële taken. Hun volledige bescherming van de gezondheid moet echter worden gewaarborgd, onder meer door de beschikbaarheid van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) waar nodig.
  • De lidstaten mogen niet eisen dat werknemers in het vervoer aan de grensovergangen of achter de grens systematisch worden getest. Dit zou leiden tot onnodige wachtrijen en negatieve gevolgen hebben voor de duur van de grensoverschrijding. Het is ook niet haalbaar of praktisch voor het vervoerspersoneel dat vaak meerdere keren per week de grens moet oversteken.
  • Naast het personeel aan boord moet het ook het personeel voor onderhoud, terminal- en verkeersbeheer e.d. zich zonder enige beperking kunnen verplaatsen en de grenzen kunnen overschrijden.
  • Binnenvaartschippers en -bemanning moeten in staat zijn om in en uit te schepen in binnenhavens langs de waterwegen van de EU. Het is van cruciaal belang dat werknemers in de binnenvaart in de EU-lidstaten kunnen reizen en de grenzen kunnen overschrijden voor continue logistieke operaties op de EU-waterwegen. Exploitanten van binnenschepen moeten de bemanning ook toegang geven tot adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) om hun eigen gezondheid en die van de passagiers te beschermen.
  • De lidstaten moeten bij de toepassing van hun nationale regels betreffende de controle op de naleving van de voorschriften voor binnenschepen door de handhavingsinstanties, met inbegrip van de nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/1629 (= de richtlijn tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen) rekening houden met de noodzaak om onnodige vertragingen bij het vervoer te voorkomen. 
  • Met betrekking tot de certificaten van bemanningsleden van andere binnenschepen dan die welke onder Richtlijn 96/50 vallen, moeten de lidstaten er bij de toepassing van hun nationale bepalingen naar streven dat de bemanningen hun activiteiten in hun respectieve hoedanigheid kunnen voortzetten tot het einde van de periode van uitzonderlijke beperkingen in verband met een pandemie.

 


Coronadossier

In deze roerige tijden zijn er veel vragen en onduidelijkheden, in het dossier Coronavirus op deze website verzamelen we de meest relevante informatie en links die voor u als ondernemer belangrijk zijn. 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.