Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Het Centraal Planbureau (CPB) beschrijft in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een publicatie, het effect op de Nederlandse economie van een (nieuwe) terugval in de Nederlandse uitvoer door een tweede coronagolf. In Europa lopen besmettingscijfers weer op en in veel andere landen woedt het virus door. Met deze coronapublicatie analyseren zij de sectorale gevolgen voor de Nederlandse economie.

In deze coronapublicatie beschrijven het CPB en CBS het mogelijke effect op de Nederlandse economie van een terugval in de Nederlandse uitvoer van goederen en diensten in het geval van nieuwe lockdown maatregelen in het buitenland bij een tweede coronagolf. Ze analyseren het directe effect van een terugval in de uitvoervraag (het effect in de exporterende sector), als ook het indirecte effect in andere sectoren (het effect op de toeleveranciers). Ook simuleren zij de mogelijke schokken op de uitvoervraag op basis van drie scenario’s van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De sectoren die hard geraakt zullen worden door een daling van de uitvoervraag bij nieuwe maatregelen zijn juist de sectoren die door de nationale lockdown relatief gespaard blijven. 

Conclusie
De conclusie van deze publicatie is dat een scherp dalende uitvoervraag ten gevolge van een tweede wereldwijde coronagolf met bijbehorende maatregelen de Nederlandse exportbedrijven hard zal raken. Dit zullen echter andere bedrijven zijn dan die in de eerste coronagolf door de binnenlandse lockdown zijn getroffen.