Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

De onafhankelijke adviescommissie Oeververbinding Rijkswateren Amsterdam heeft een tussentijdse visienota gepresenteerd, “Genereus verbonden naar een grootstedelijke samenhang”. In dit visiedocument wordt nog geen definitief advies gegeven over wat de beste oeververbinding in Amsterdam zou zijn. De visienota stelt de belangrijkste uitgangspunten vast die de basis moeten vormen voor een afgewogen besluit. Een definitief advies van de commissie wordt in het tweede kwartaal van 2020 verwacht.

Binnenvaart belangrijk voor duurzaamheid

CBRB en Kon. BLN-Schuttevaer zijn blij met deze eerste visie, omdat het belang van de binnenvaart en de haven van Amsterdam erkend wordt. Men geeft aan dat de nautische drukte op het IJ voor een groot deel gerelateerd is aan functies van de haven die van belang zijn voor de regio Amsterdam. Dat de haven van Amsterdam en het IJ als vaarweg in elk toekomstscenario voor Nederland en de binnenvaart belangrijke schakels blijven in het vervoerssysteem van Nederland en Europa. En dat de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio Amsterdam, en de rol van Amsterdam als haven, bezien moeten worden vanuit de grote landelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en mobiliteit. De adviescommissie definieert op het gebied van scheepvaart daarom concreet de volgende uitgangspunten voor het definitieve advies:

  • Het IJ is in elk toekomstscenario een belangrijke vaarweg;
  • De haven van Amsterdam is onderdeel van het (inter)nationale netwerk van havens en vaarwegen.

Brug of tunnel

Ontvlechting van verkeersstromen is volgens Kon. BLN-Schuttevaer en het CBRB de meest toekomstbestendige en duurzame oplossing en dat kan het beste bereikt worden met een tunnel. De adviesgroep maakt in dit stadium nog geen keuze voor een brug of tunnel. Zij menen dat het lastig is om op zuiver wetenschappelijke gronden deze keuze te maken. De voorkeur voor een brug of tunnel is, volgens hen, het gevolg van snelle aannames over de gevolgen voor vlot en veilig fietsverkeer, of vlot en veilige scheepvaart. Zij vinden deze aannames te snel, en willen de vraag omkeren: onder welke voorwaarden is een brug aanvaardbaar voor scheepvaart? En onder welke voorwaarden is een tunnel aanvaardbaar voor stedelijke fietsmilieus? Wij denken hier vanuit de binnenvaart uiteraard graag over mee.

Alternatieven

In het visiedocument worden voor de brug vanaf het Java-eiland ook alternatieven genoemd, omdat een brug op deze locatie nautisch gezien niet kan. De opties zijn een oeververbinding in de buurt van het Stenen Hoofd (Kop Oude Houthaven), of in de buurt van het Azartplein (KNSM-eiland). Van beide varianten vinden wij een oeververbinding ter hoogte het Azartplein nautisch het minst slecht. Bij het Stenen Hoofd adviseren we geen obstakels te creëren. Doordat het IJ hier in een bocht loopt, kan een brug het zicht belemmeren en dat beïnvloed de veilige navigatie.

Vanuit scheepvaart bezien blijven wij daarom vooralsnog pleiten voor een tunnel!


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.