Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zegt in het AO MIRT van 25 juni dat de nieuw te bouwen Merwedebruggen geen verslechtering mogen brengen voor de scheepvaart. Brancheorganisaties Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers zijn blij met deze uitspraak. Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), waarin de partijen gezamenlijk optrekken voor een betere infrastructuur, heeft geruime tijd lobby gevoerd om te voorkomen dat de nieuwe Merwedebruggen lager zouden worden.

Het huidige ontwerp van de nieuwe Merwedebruggen voorziet in bruggen die 1,50m lager zijn dan de huidige brug en dit is nadelig voor de containerbinnenvaart en het wegverkeer. Een lagere brug zou een strop zijn voor de containerbinnenvaart die op het beneden rivierengebied met 5 en 6 hoog gestapelde containers pendelt tussen terminals in Rotterdam en het achterland. Ook voor het wegverkeer is een lagere brug een probleem. Uit een eerste analyse van de bedrijfstak blijkt dat de lagere brug straks 40 tot 45 keer per week open moet voor schepen die er nu onderdoor kunnen. Op een drukke snelweg als de A27 zal dit onnodig files veroorzaken.

Op het AO MIRT hebben de Kamerleden dhr. Stoffer van de SGP en mevr. Van der Graaf van de ChristenUnie hun zorg hierover uitgesproken en de minsister om duidelijkheid gevraagd. De minister antwoordt op de vragen: “Ik ga mij sowieso houden aan internationale afspraken zoals wij die in CCR verband hebben ondertekend en dat betekent dat het voor de scheepvaart niet tot verslechtering mag leiden.”
 
Het Centraal Overleg Vaarwegen meent dat met deze uitspraak van de minister de oplossing voor dit probleem een stukje dichterbij is gekomen.

Foto: Rijkswaterstaat