Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 


De economische schade door vertragingen in het goederenvervoer op wegen, vaarwegen en spoorwegen is in 2022 gestegen naar een recordhoogte van 1,7 miljard euro. Vrachtwagens staan stil in files, treinen hebben te maken met beperkte spoorcapaciteit en binnenvaartschepen wachten voor sluizen vanwege onderhouds- en capaciteitsproblemen. De Logistieke Alliantie vraagt het kabinet, op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd door Panteia, om te blijven investeren in noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur.

Vandaag heeft de Logistieke Alliantie* (Koninklijke Binnenvaart Nederland is één van de partijen van deze Alliantie) een petitie aangeboden samen met het onderzoek van Panteia aan verschillende Kamerleden van de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor deze problematiek.

De hele logistiek heeft een uitdaging

"Op de belangrijke goederencorridors zien we dat het knelt zowel op weg, spoor als vaarwegen. Daarom moeten we blijvend in alle modaliteiten investeren," zegt Elisabeth Post, voorzitter van de Logistieke Alliantie. "Niet investeren is geen optie omdat het de Nederlandse economie 1,7 miljard per jaar kost."

Overal zijn groot onderhoud, capaciteitsaanpassingen en investeringen nodig. Voor de binnenvaart zijn investeringen nodig in vaarwegen en extra sluiskolken die nodig zijn om de groei van vervoer over water mogelijk te maken. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn deze investeringen opgenomen, maar ze moeten nu ook worden uitgevoerd.

"De spade moet zo snel mogelijk in de grond om de knelpunten aan te pakken. Dat is met een groeiende bevolking geen overbodige luxe maar pure noodzaak," benadrukt Post.

Vervoer over water
Als geen andere modaliteit is vervoer over water afhankelijk van betrouwbare sluizen en bruggen. Even omvaren is er vaak niet bij. En als dat wel nodig is, gaat dat vaak om grote afstanden met extra kosten, zoals bij de stremming van het Julianakanaal waarbij vanaf Nijmegen moest worden omgevaren via Antwerpen.”, laat Rob Leussink, directeur van KBN weten.

Ook moet het kanalen- en rivierenstelsel klimaat adaptief worden gemaakt. Dat betekent dat de binnenvaart ook de klanten moet kunnen bedienen bij extra laagwater, zoals nu vaker voorzien wordt. Drempels van sluizen moeten misschien wel omlaag. En de aflaaddiepte op de Waal vormt een uitdaging. Die kostte volgens Panteia de sector vorig jaar al 50 miljoen euro.

Om meer vervoer naar het water te krijgen, moet ook de betrouwbaarheid van de leveringen aan klanten gegarandeerd zijn. Met gepland onderhoud kan rekening worden gehouden, maar storingen zijn funest voor de binnenvaart. Dat betekent dat er meer preventief onderhoud moet worden gedaan, zodat het onderhoud effectiever gepland kan worden.

Gebrek aan onderhoud en capaciteitsaanpassing kost de binnenvaart en de verladers dus niet alleen geld, maar is ook niet goed voor de gewenste modal shift.

Logistieke Alliantie roept op!
"Met deze petitie willen we dat samen met verladers en andere partijen nogmaals onder de aandacht van de politiek brengen en de minister en de Tweede Kamer oproepen om het MIRT en het geld dat daarvoor nodig is serieus te nemen. 5 juli praten de Kamerleden daarover met de minister. Daarom staan we vandaag hier," aldus Post.

De Logistieke Alliantie roept het kabinet daarom op om het investeringsprogramma van het rijk – Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) – zo snel mogelijk uit te voeren. Dit om ervoor te zorgen dat de kostenpost voor het vervoer van goederen in de toekomst niet nog groter wordt.

Door de stikstofproblematiek wordt de aanleg van nieuwe infrastructuur vertraagd. Minister Harbers kondigde daarom afgelopen maart aan om de beschikbare middelen en capaciteit alleen in te zetten voor onderhoudsprojecten. Dit onderzoek laat echter zien dat naast investeringen in onderhoud, ook de noodzaak voor aanpassingen en uitbreidingen van infrastructuur onverminderd groot is.

Wie is de Logistieke Alliantie
*De Logistieke Alliantie is een alliantie van 16 partijen die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken. De leden bestaan uit evofenedex, Port of Rotterdam, Air Cargo Netherlands (ACN), Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Schiphol Group, Ondernemend Amsterdam (ORAM), MKB Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), Deltalinqs, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR), Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), ProRail, Bouwend Nederland en Port of Amsterdam.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.