Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Vandaag heeft Nederland van de Europese Commissie goedkeuring gekregen om 22,5 miljoen euro te steken in een modal shift van het vrachtvervoer. Het geld is bedoeld om transporteurs te stimuleren hun goederen via de binnenwateren en het spoor te vervoeren in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Actief betrokken
In samenwerking met de Logistieke Alliantie is KBN actief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze modal shift regeling. KBN is dan ook verheugd dat de Europese Commissie vandaag goedkeuring heeft gegeven voor 22,5 miljoen euro, om het vervoer van weg naar water en spoor te stimuleren. Het doel van de modal shift regeling is expliciet om additionele lading van de weg af te halen, niet om een verschuiving binnen de reeds bestaande stroom over water of spoor te realiseren. KBN roept haar leden op actief invulling te geven aan deze modal shift regeling.

Onderhoud aan het wegennet
Met deze regeling kiest het ministerie van IenW voor het stimuleren en intensiveren van vervoer over water en spoor. Dat is ook nodig gezien de grootschalige vervangings- en renovatieopgave aan het wegennet in de komende jaren van Rijkswaterstaat. Hierdoor kan Rijkswaterstaat ontlast worden van verkeersopstoppingen op de belangrijkste doorgaansroutes voor het goederenvervoer. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert namelijk de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Met dagelijks meer dan duizend vrachtwagens minder op de weg, neemt die druk op het wegennet af en neemt de verkeersveiligheid toe.

Subsidieregeling
De subsidieregeling richt zich op verladers en expediteurs die actief zijn op (delen van) de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen (corridor Oost) en/of via Limburg (corridor Zuid-Oost) en de route Amsterdam richting Antwerpen (corridor Zuid). 

Om hen te stimuleren om voor de binnenvaart of voor het spoor te kiezen, wordt een subsidie van 20 euro per structureel verplaatste container (of een equivalent daarvan bij bulk) in het vooruitzicht gesteld. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de extra transportkosten van de binnenvaart of het spoor (zoals een extra overslag van de container). Ondernemers die met een concreet voorstel komen hoe ze goederen willen verplaatsen van de weg naar het water of spoor, kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Meer informatie over de subsidieregeling leest u hier in de publicatie van de Staatscourant
 
Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 januari 2023 worden ingediend bij uitvoeringsorganisatie Connekt via dit aanmeldformulier.

Standpunt modal shift
KBN is groot voorstander van verdergaande modal shift (voor alle ladingstromen). Maar KBN wil ook benadrukken dat er aan belangrijke voorwaarden moet worden voldaan om het vervoer van weg naar water te stimuleren en te intensiveren, zoals: De betrouwbaarheid van vaarweginfrastructuur moet op orde zijn De congestieproblematiek in de zeehavens moet opgelost worden. 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.