Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Op woensdag 30 maart hebben de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland is één van deze leden, kennis gemaakt met de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. Mark Harbers is als minister verantwoordelijk voor een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Kortom voor vrijwel alles wat vaart, vliegt of rijdt. De minister heeft in deze bijeenkomst kort de speerpunten van zijn beleid voor de komende periode toegelicht. Tijdens deze introductie was er gelegenheid om de minister vragen te stellen.

Een onderwerp waar KBN zich mee bezig houdt, is het achterstallig onderhoud aan de vaarwegen. Daar gaf minister Harbers tijdens het vragenvuur uitgebreid antwoord op. Door achterstallig onderhoud aan sluizen ondervindt de binnenvaart en de logistiek namelijk veel hinder en vertraging door onverwachte stremmingen. Omdat er voor de scheepvaart meestal geen alternatieve route beschikbaar is, maakt dat het probleem extra urgent. In het regeerakkoord is extra geld begroot voor achterstallig onderhoud. Dat is een mooie ontwikkeling. Wij vroegen ons vooral af hoe dit geld besteed mag en kan worden. Dit in het kader van oplopende kosten voor grondstoffen, het tekort aan mankracht en het kennisniveau bij de uitvoeringsorganisatie.

Basis op orde
Minister Harbers gaf aan dat de basis van de infrastructuur op orde brengen één van de belangrijkste speerpunten in zijn beleid zal zijn. Hij verklaarde dat door de forse bezuinigingen in het verleden de infrastructuur op achterstand is gekomen en dat er 20 jaar nodig is om dit weer op orde te krijgen. Minister Harbers zal zich inspannen het netwerk op orde te brengen en toekomstbestendig te maken.

Extra geld voor infrastructuur
Het kabinet heeft extra geld begroot (1,5 miljard per jaar extra t.o.v. het reguliere onderhoudsbudget) voor de instandhouding van de infrastructuur. Minister Harbers denkt 2 jaar nodig te hebben voor het ontwikkelen van een goed plan waarmee in 20 jaar tijd de vervanging en renovatie van de Nederlandse infrastructuur vorm krijgt. Een deel van het budget gaat uit naar spoedreparaties.

Lobby bedrijfsleven
Deze enorme klus kan niet op korte termijn gerealiseerd worden en kan mogelijk nog voor hinder zorgen voor de binnenvaart. Toch zijn wij als KBN blij met deze ontwikkeling. Mede door onze jarenlange lobby op dit dossier lijkt er toch schot in de zaak te komen


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.